Tromeja in šengenski prostor: izzivi in priložnosti za razvoj

Srečanje bo v petek, 7. septembra 2018 v Trbižu ...

več >>>

Drugi zbor partnerjev projekta EDUKA2

V torek, 12. junija 2018, je bilo ob 10.00 v Dvorani Tessitori ...

več >>>

V ospredju

Razpis za kandidate (m/ž) s področja jezikoslovnih ved

SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu

išče kandidate (m/ž) s področja jezikoslovnih ved, ki ustrezajo enemu ali več strokovnim profilom:

  • prevajalec (slovenščina, italijanščina, angleščina);
  • lektor (slovenščina);
  • učitelj slovenskega jezika in jezikoslovja;
  • strokovnjak za didaktiko slovenskega jezika;
  • raziskovalec s področij sociolingvistike, psiholingvistike in antropološke lingvistike.
več >>>

Kaj je SLORI

SLORI je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno ukvarja z raziskovanjem. Inštitut je nastal in se razvil kot pomembno središče intelektualne in strokovne razprave, njegova programska usmeritev pa sloni na spodbujanju raziskovalne dejavnosti, osredinjene na probleme kulturnega, družbenega in prostorskega razvoja slovenske narodne skupnosti v Italiji in njene povezanosti z italijanskim večinskim, slovenskim matičnim in širšim mednarodnim okoljem.

Raziskovalno dejavnost Slorija sestavljajo temeljne in aplikativne raziskave s področja etničnih študij, manjšinskih vprašanj in razvojnih procesov obmejnih območij.

Projekti
SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze