Za dijake in študente

K prednostnim nalogam SLORI-ja spada tudi spodbujanje raziskovalnega dela pri mlajši generaciji. SLORI izpolnjuje ta cilj na različne načine:

  • s strokovno pomočjo in mentorstvom študentom pri pisanju diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog;
  • s sofinanciranjem podiplomskega izobraževanja;
  • s strokovno in finančno podporo pri objavi doktorskih nalog;
  • z možnostjo opravljanja študijske in delovne prakse na inštitutu.

Od leta 1997 vsako leto razpisuje tudi natečaj za magistrska in doktorska dela, na katerem nagrajuje naloge, ki so pomemben in izviren prispevek k poznavanju raznolike stvarnosti Slovencev v Italiji. Do danes je SLORI nagradil več kot 70 mladih raziskovalcev. Na natečaj se lahko prijavijo uspešno zaključena magistrska in doktorska dela na vseh univerzah v Italiji, Sloveniji ali tujini, ki obravnavajo tematiko slovenske narodne skupnosti v Italiji, njeno družbeno strukturo, funkcijo na naselitvenem in družbenem prostoru, njene razvojne procese na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetnične odnose, identitetne in jezikovne prakse ter medkulturno komunikacijo. Naloge se lahko ukvarjajo tudi z drugimi manjšinskimi študijami ali drugimi narodnostnimi manjšinami, vendar morajo vsebovati primerjavo s slovensko skupnostjo v Italiji ali so kako drugače relevantne za razumevanje slovenske stvarnosti v Italiji.

Na razpis za študijsko leto 2019/2020 je svoje zaključne višješolske naloge prijavilo sedem kandidatov, in sicer je prispelo pet magisterijev in dve doktorski disertaciji. Vsa prejeta dela so bila recenzirana, med njimi pa je znanstveni svet inštituta izbral dva nagrajenca: magistrica Nastja Slavec je prejemnica denarne nagrade za magistrsko nalogo v višini 250 evrov, dr. Janoš Ježovnik pa je za svojo doktorsko disertacijo prejel nagrado v višini 500 evrov. Slovesna podelitev nagrad je potekala na občnem zboru inštituta v petek, 11. septembra 2020, v goriškem Kulturnem centru Lojze Bratuž.

Na razpis za študijsko leto 2020/2021 je svoje zaključne magistrske naloge prijavilo deset kandidatov, ni pa bilo prijavljenih doktorskih nalog. Vsa prejeta dela so bila recenzirana, med njimi pa je znanstveni svet inštituta izbral pet nagrajencev: to so Brigita Gergolet, Urban Orel, Tamara Peteani, Janja Šušnjar in Veronika Don. Slovesna podelitev nagrad je potekala na občnem zboru inštituta 23. junija 2021 v avditoriju Kulturnega centra J. Kugyja v Trbižu (Kanalska dolina, UD).

Na nagradni natečaj 2021/2022 je svoje zaključne magistrske in doktorske naloge prijavilo šest kandidatov, in sicer so prispeli štiri magisteriji in dve doktorski disertaciji. Vsa prejeta dela so bila recenzirana, med njimi pa je znanstveni svet inštituta izbral dva nagrajenca: magistra Eva Skabar je prejemnica denarne nagrade v višini 400 evrov za magistrsko nalogo, ddr. Metod Šuligoj pa je za doktorsko disertacijo prejemnik nagrade v višini 800 evrov. Slovesna podelitev nagrad je bila na občnem zboru inštituta, ki je potekal 28. aprila v Slovenskem kulturnem domu v Špetru.

Na nagradni natečaj 2022/2023 je zaključne naloge poslalo enajst kandidatk in kandidatov. Letos so to bili izključno magisterij drugostopenjskih programov. Vsa prejeta dela so bila recenzirana. Znanstveni svet SLORI-ja je izbral tri nagrajenke, in sicer magistrice Eliso Kandutsch, Jasmino Klanjšček in Manco Koren, ki so za magistrsko nalogo prejele nagrado v višini 400 evrov. Slovesna podelitev nagrad je potekala na občnem zboru inštituta v sredo, 19. aprila 2023, v Tumovi dvorani v Gorici. Ob tej priložnosti so nagrajenke tudi sintetično predstavile temo raziskovalnega dela, uporabljeno metodologijo in ključne izsledke.

Na nagradni natečaj 2023/24 so se prijavili kandidati in kandidatke z 9 magistrskimi nalogami in tremi doktorskimi disertacijami. Prijavljena zaključna dela so obravnavala področja jezikoslovja, prevodoslovja, družboslovja, ekonomije, pedagoških ved in etnologije. Dela so bila recenzirana, na podlagi prejetih recenzij pa je znanstveni svet inštituta določil tri nagrajenke in nagrajenca, in sicer tri magistrske naloge in eno doktorsko delo. Nagrajenci so Ester Gomisel, Benedetta Trinco in Danijel Fabi Pahor, ki so za magistrske naloge prejeli denarno nagrado v višini 400 evrov, ter Tina Ivnik, ki je za doktorsko nalogo prejela 800 evrov. Slovesna podelitev nagrad je potekala na občnem zboru inštituta v torek, 23. aprila 2024, v dvorani Bojana Pavletiča na Opčinah. Ob tej priložnosti so nagrajenke in nagrajenec tudi sintetično predstavili teme raziskav, uporabljeno metodologijo in ključne izsledke.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se