SLORI Jezik

Program v režiji inštituta

Vodja projekta: dr. Devan Jagodic
Sodelujejo: dr. Matejka Grgič, dr. Damjan Popič, Jasmin Franza, mag. Andreja Kalc, Luka Bezgovšek, David Bordon, Zarja Zver
Obdobje izvajanja projekta: 2019 –

SLORI namenja veliko institucionalno pozornost uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v Italiji. V okviru inštituta se je leta 2019 oblikovala Delovna skupina za slovenski jezik, ki nudi strokovno pomoč pri načrtovanju jezikovnih strategij in politik, pa tudi vrsto storitev na področju svetovanja, izobraževanja, priprave gradiva, lektoriranja, raziskovanja, promocije, oblikovanja specializiranih jezikovnih virov in orodij ter drugih oblik jezikovne podpore skupnosti.

Vprašanje jezika je v življenju Slovencev v Italiji namreč ključnega pomena, saj jezik tu ne odigrava le vloge sporazumevalnega sredstva, pač pa deluje tudi kot najbolj razpoznaven in neposreden znak slovenske prisotnosti na naselitvenem območju. Raziskave, ki obravnavajo Slovence v Italiji, večinoma pripisujejo jeziku pomembno vlogo pri prenašanju narodne samozavesti, nekateri pa ohranjanje rabe jezika štejejo celo za pogoj, da se ohrani tudi skupnost.

Slovenski jezik v Italiji se danes nahaja pred številnimi izzivi in pritiski, ki jih za seboj prinaša sodobna globalizirana družba. Jezikovne procese je treba spremljati, načrtovati in usmerjati, predvsem pa se na izzive hitro in učinkovito odzivati. Skupnost namreč ohranja rabo jezika pod pogojem, da njeni člani dosegajo visoko sporazumevalno zmožnost v različnih kontekstih rabe – od zasebne komunikacije do nastopanja v javnosti in institucionalne rabe. Če to znanje ni zadovoljivo, začenjajo govorci opuščati jezik in ga nadomeščati z drugimi kodi.

Naši cilji so:

 • prispevati k doseganju visoke sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku med trenutnimi govorci;
 • prispevati k ustvarjanju okoliščin za pridobivanje novih govorcev slovenskega jezika;
 • prispevati k dolgoročnemu ohranjanju aktivne rabe slovenščine;
 • prispevati k ustrezni institucionalni rabi slovenskega jezika v javnem življenju.

Dejavnosti Delovne skupine za slovenski jezik so sprva koordinirale tri jezikoslovke – dr. Matejka Grgič, dr. Maja Melinc Mlekuž in mag. Andreja Kalc. Z njimi je sodelovala širša skupina zaposlenih in zunanjih sodelavk ter sodelavcev inštituta, pa tudi drugih povabljenih strokovnjakov posameznih jezikoslovnih področij. Pozneje, z vse izrazitejšimi potrebami po specializiranih jezikovnih produktih, kot so jezikovni viri in orodja, pa se je skupina razširila in preformirala. Priključili so se ji tudi digitalni jezikoslovci in programerji.

Strokovna jezikovna opora je namenjena vsem zainteresiranim zavodom, organizacijam (javnim in zasebnim), ustanovam, društvom, skupinam in posameznikom pri njihovih prizadevanjih za uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika v Italiji.

Nekatere dejavnosti in storitve delovne skupine so na voljo brezplačno, in sicer krajša lektoriranja, priložnostna izobraževanja, svetovanja in predavanja, promocija obstoječih jezikovnih gradiv, pripomočkov in tehnologij. Ob ustreznem financiranju pa skupina ponuja strokovno pomoč tudi pri izvajanju zahtevnejših projektov, programov in dejavnosti, npr. pri izvedbi raziskav, izobraževalnih programov, rednih svetovanj in drugih jezikovnih storitev, pripravi učnega gradiva in novih jezikovnih pripomočkov ter tehnologij za specifične potrebe slovenske skupnosti Italiji.

Področja delovanja Delovne skupine za slovenski jezik so:

 1. raziskovanje;
 2. jezikovno načrtovanje;
 3. izobraževanje in izpopolnjevanje;
 4. priprava učnega gradiva;
 5. preverjanje in ocenjevanje znanja jezika;
 6. terminološke in jezikovno-tehnološke storitve;
 7. promocija jezika med govorci;
 8. promocija jezika med potencialnimi govorci slovenščine;
 9. brezplačno lektoriranje krajših besedil za javnost.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se