Transparentnost poslovanja

2019

TRANSPARENTNOST POSLOVANJA in OBJAVA PODATKOV O PRORAČUNSKIH SREDSTVIH 125.–129. odstavek 1. člena Zakona 124/2017

Proračunski uporabnik, ki je izplačal sredstva ZnesekDatum prejema sredstevOpis
Avt. dež. Furlanija – Julijska krajina – Centralna direkcija za finance in premoženje.49.363,0226. 2. 2019 Prispevek ESRR, Program čezmejnega sodelovanja Interreg V–A Italija–Slovenija 2014–2020, projekt EDUKA2. Javni razpis za standardne projekte št. 04/2016 in seznam financiranih projektov, objavljen na spletni strani www.ita-slo.eu dne 29. 6. 2017. Odločba o plačilu 369/FIN z dne 19. 2. 2019.
Avt. dež. Furlanija – Julijska krajina – Centralna direkcija za finance in premoženje. 59.618,2017. 6. 2019 Prispevek ESRR, Program čezmejnega sodelovanja Interreg V–A Italija–Slovenija 2014–2020, projekt EDUKA2. Javni razpis za standardne projekte št. 04/2016 in seznam financiranih projektov, objavljen na spletni strani www.ita-slo.eu dne 29. 6. 2017. Odločba o plačilu 369/FIN z dne 19. 2. 2019.
Avt. dež. Furlanija – Julijska krajina –
Centralna direkcija za kulturo, šport in solidarnost. Služba za prostovoljstvo,
manjšinske jezike in deželne rojake v tujini
292.539,0012. 8. 2019 Letni prispevek za institucionalno dejavnost ustanov primarnega pomena za slovensko manjšino. Sklep deželnega odbora št. 1112 z dne 28. 6. 2019.
Avt. dež. Furlanija – Julijska krajina – Centralna direkcija za lokalno samoupravo, sistem javnih uslužbencev, varnost in politiko priseljevanja. Služba za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.30.000,0028. 10. 2019 Izredni prispevek za dodatno strokovno podporo pri zagonu dejavnosti Centralnega urada za slovenski jezik (leto 2019 – 50 % avans). Odločba o odobritvi št. 3169/AAL z dne 16. 10. 2019.
Avt. dež. Furlanija – Julijska krajina – Centralna direkcija za lokalno samoupravo,
sistem javnih uslužbencev, varnost in
politiko priseljevanja. Služba za manjšinske
jezike in deželne rojake v tujini.
27.500,004. 11. 2019 Izredni prispevek za strokovno podporo pri zagonu dejavnosti Centralnega urada za slovenski jezik (za leto 2019). Odločba o odobritvi št. 2311/AA z dne 22. 10. 2018.
Avt. dež. Furlanija – Julijska krajina –
Centralna direkcija za kulturo, šport in solidarnost. Služba za prostovoljstvo in
manjšinske jezike.
40.000,0013. 12. 2019 Izredni prispevek za strokovno podporo pri izvedbi Tretje deželne konference o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Odločba o odobritvi št. 3975/AAL z dne 28. 11. 2019
Državni zavod za vrednotenje vzgojno- izobraževalnega sistema INVALSI8.196,7213. 12. 2019 Pogodba med INVALSI, DŠU FJK in SLORI o pripravi pisnih nalog za preverjanje znanja slovenskega jezika za leta 2018, 2019, 2020. Zap št. 5890/2018 in 6438/2018.

2018

TRANSPARENTNOST POSLOVANJA in OBJAVA PODATKOV O PRORAČUNSKIH SREDSTVIH 125.–129. odstavek 1. člena Zakona 124/2017

Proračunski uporabnik, ki je izplačal sredstva ZnesekDatum prejema sredstevOpis
Avt. dež. Furlanija – Julijska krajina – Centralna direkcija za kulturo, šport in solidarnost. Služba za prostovoljstvo in manjšinske jezike.50.000,00
28. 3. 2018
Projekt Zamejski, obmejni, čezmejni. Slovenci v Furlaniji – Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje. Odločba o odobritvi financiranja št. 6060/CULT z dne 18. 12. 2017.

Avt. dež. Furlanija – Julijska krajina – Centralna direkcija za delo, usposabljanje,
izobraževanje, enake možnosti, mladinske politike, raziskovanje in univerzo.
2.304,0029. 6. 2018 Deželni dodatek za zaposlovanje. Odločba o odobritvi financiranja št. 5121/ LAVFORU z dne 18. 6. 2018. avni razpis za standardne projekte št. 04/2016 in seznam financiranih projektov, objavljen na spletni strani www.ita-slo.eu dne 29. 6. 2017. Odločba o plačilu 369/FIN z dne 19. 2. 2019.
Ministrstvo za izobraževanje, univerzo in raziskovanje 900,00 4. 9. 2018 Izobraževalni program za učno osebje šol s slovenskim učnim jezikom in z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom, priznan z odločbo predstojnika Urada za slovenske šole Ministrstva za izobraževanje, univerzo in raziskovanje št. 9338 z dne 11. 9. 2017. Povračilo kotizacij, ki so jih udeleženci tečaja krili z dobroimetjem na t. i. učiteljevi kartici (ital. “Carta del docente”).
Avt. dež. Furlanija – Julijska krajina – Centralna direkcija za kulturo, šport in solidarnost. Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini. 276.751,007. 9. 2018 Letni prispevek za institucionalno dejavnost ustanov primarnega pomena za slovensko manjšino. Sklep deželnega odbora št. 1150 z dne 22. 6. 2018. dne 22. 10. 2018.
Avt. dež. Furlanija – Julijska krajina – Centralna direkcija za lokalno samoupravo, varnost in politiko priseljevanja. Služba za prostovoljno delo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini.27.500,0031. 10. 2018 Izredni prispevek za strokovno podporo pri zagonu dejavnosti Centralnega urada za slovenski jezik (za leto 2018). Odločba o odobritvi financiranja št. 2311/AA z dne 22. 10. 2018.
DIZ Jožef Stefan s slovenskim učnim jezikom 32.786,8913. 12. 2018 Pogodba med INVALSI, DŠU FJK in SLORI o pripravi pisnih nalog za preverjanje znanja slovenskega jezika za leta 2018, 2019, 2020. Odločba predstojnika. Urada II št. 14307 z dne 22. 11. 2018.
Državni zavod za vrednotenje vzgojnoizobraževalnega sistema – INVALSI8.196,7224. 12. 2018Pogodba med INVALSI, DŠU FJK in SLORI o pripravi pisnih nalo za preverjanje znanja slovenskega jezika za leta 2018, 2019, 2020. Zap. št. 5890/2018 in 6438/2018.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se