Strokovna pomoč Centralnemu uradu za slovenski jezik pri Avtonomni deželi FJK

Aplikativni projekt, terminološka in jezikovnotehnološka dejavnost

Nosilec projekta: Centralni urad za slovenski jezik FJK
Odgovorna za SLORI: dr. Matejka Grgič
Sodelujejo: mag. Andreja Kalc, dr. Damjan Popič, dr. Rajko Pirnat,  mag. David Bordon, mag. Jasmin Franza, dr. Maja Melinc Mlekuž, dr. Sandro Paolucci, Luka Bezgovšek
Bivši sodelavci in sodelavke: Aleksandra Velise, dr. Karin Marc Bratina, Kristina Pučnik, dr. Luigi Varanelli, dr. Alenka Kocbek, Zvonka Marušič, dr. Tereza Pertot 
Obdobje izvajanja projekta: 2018–2024                            

Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina, Centralna direkcija za lokalno samoupravo, varnost in politiko priseljevanja je z odločbo AAL/2311 z dne 22. 10. 2018 odredila SLORI-ju izredni finančni prispevek za strokovno pomoč novoustanovljenemu Centralnemu uradu za slovenski jezik pri opravljanju njegovih temeljnih institucionalnih zadolžitev. Med temi izstopa predvsem skrb za poenotenje prevoda italijanskih zakonskih in podzakonskih aktov v slovenščino oziroma vzpostavitev dvojezičnega italijansko-slovenskega korpusa, pomnilnika prevodov terminološke baze in glosarja po zgledu orodij EU-institucij.

V letu 2018 je stekel začetek poravnave, terminološke revizije in lektoriranja obstoječih besedil ter izgradnja korpusa, ki bo omogočala nadaljnje delo. Spletni portal, ki bo nastal na podlagi tega dela, bo omogočal rabo standardizirane terminologije. V okviru projekta je bila vzpostavljena delovna skupina in terminološka komisija, ki skrbi za standardizacijo terminologije. Za potrebe izgradnje korpusa so bile sklenjene ustrezne pogodbe z referenčnimi institucijami v Republiki Sloveniji: Univerzo v Ljubljani in Lektorskim društvom. Poleg tega so bila izvedena splošna in specifična izobraževanja za prevajalce in druge delavce, zaposlene v različnih službah dežele FJK.

V letu 2019 je steklo nadaljevanje poravnave, terminološke revizije in lektoriranja obstoječih besedil ter izgradnja korpusa, ki bo omogočala nadaljnje delo. Spletni portal, ki bo nastal na podlagi tega dela, bo omogočal rabo standardizirane terminologije. V okviru projekta je bila vzpostavljena delovna skupina in terminološka komisija, ki skrbi za standardizacijo terminologije. Za same potrebe izgradnje korpusa so bile sklenjene ustrezne pogodbe z referenčnimi institucijami v Republiki Sloveniji: Univerzo v Ljubljani in Lektorskim društvom. Poleg tega so bila izvedena splošna in specifična izobraževanja za prevajalce in druge delavce, zaposlene v različnih službah dežele FJK.

Informativni dan o Mreži za slovenski jezik v javni upravi Furlanije – Julijske krajine, ki ga je 13. novembra 2019 v Gorici priredila deželna uprava, je bila priložnost za pregled dela deželnega Centralnega urada za slovenski jezik na področju prevajanja, tolmačenja, jezikovnega normiranja in izboljšanja rabe slovenskega jezika v odnosih med javno upravo in državljani eno leto po ustanovitvi mreže. Hkrati pa je bila to priložnost za načrtovanje prihodnjih projektov in dejavnosti v okviru mreže.

Z odločbo 3169/AAL z dne 19. 10. 2019 je Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina, Centralna direkcija za lokalno samoupravo, varnost in politiko priseljevanja odredila SLORI-ju dodaten izredni finančni prispevek za strokovno pomoč Centralnemu uradu za slovenski jezik pri nadaljevanju opravljanja zgoraj omenjenih temeljnih institucionalnih zadolžitev. Med novimi zadolžitvami izstopa predvsem vzpostavitev novih terminoloških komisij na področju šolstva in javnega računovodstva.

Centralni urad in SLORI sta doslej skupaj pregledala več kot 2.000 strani obstoječih besedil, ki so nastala v različnih organih javne uprave na dvojezičnem območju FJK po letu 2005. Vsa besedila so bila lektorirana, terminološko pregledana in redigirana. Tako je nastal dvojezični vzporedni italijansko-slovenski korpus, ki je bil prenesen tudi v digitalno okolje za programsko opremo SDL Trados. Program, ki ga je odkupil Centralni urad in so ga brezplačno dobili v uporabo vse občine in drugi organi javne uprave, omogoča prevajalcem sprotno in avtomatizirano brskanje po pomnilniku obstoječih prevodov.

Na podlagi tega gradiva in novih prevodov je poleg pomnilnika nastala tudi terminološka baza, prav tako dostopna vsem organom javne uprave, ki so pristopili k mreži. V tej bazi je trenutno več kot 2500 terminov oziroma italijansko-slovenskih terminoloških parov: takoj ko prevajalec v izvirnem besedilu naleti na tak termin, mu program že sugerira ustrezen ustaljen prevod v ciljnem jeziku.

Ker je prevajanje strokovne terminologije s področja prava in javne uprave pogosto težavno tudi zaradi razlik v ureditvi dveh ali več držav, sta Centralni urad in SLORI oblikovala dve delovni skupini, in sicer eno za področje upravnopravne terminologije, drugo pa za področje javnih financ in računovodstva v javnem sektorju. Skupini sestavljajo strokovnjaki z različnimi profili, njihova naloga pa je normiranje težjih terminoloških primerov.

Od leta 2018 do danes sta SLORI in Centralni urad skupaj izpeljala tudi štiri izobraževalne programe, namenjene prevajalcem in drugemu administrativnemu osebju različnih organov javne uprave na dvojezičnem območju.

V letu 2021 je nastal tudi spletni portal Jezik na klik, kjer so na enem mestu zbrana in prosto dostopna orodja za italijansko-slovensko medjezikovno posredovanje oziroma oblikovanje besedil v slovenskem jeziku. Na portalu bo javno in brezplačno dostopna tudi nova SLORI-jeva aplikacija za samodejno preverjanje besedil v slovenščini, tako imenovani jezikovni svetovalec LORIS. Aplikacija v različici 1.0 je bila predstavljena 15. februarja 2023.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se