Portal SM(e)Jse – Slovenščina kot manjšinski jezik

Projekt v sodelovanju

Nosilca projekta: Dijaški dom S. Kosovela in SLORI
Odgovorna za SLORI: dr. Matejka Grgič
Obdobje trajanja projekta: 2017-

Spletni portal SM(e)Jse – SLOVENŠČINA KOT MANJŠINSKI JEZIK

… je zbirališče novih in že obstoječih orodij, gradiv in informacij za razvoj jezikovnih veščin in spretnosti v slovenskem jeziku.

Namen portala je spodbujati izpostavljenost različnim rabam živega slovenskega jezika (narečnim, knjižnim, splošnim pogovornim, žargonskim, slengovskim …) na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, predvsem v Italiji.

Cilji, ki jih želimo doseči, so:

visoka sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku in uravnotežena dvojezičnost; to lahko dosežemo z dodatnim razvojem jezikovnih veščin, ki bi nam govorcem slovenščine kot manjšinskega jezika omogočale učinkovito, uspešno in suvereno rabo slovenskega jezika v vseh sporazumevalnih okoliščinah, tudi v tistih, kjer sicer najpogosteje uporabljamo italijanščino ali mešanico slovenščine in italijanščine;

nadaljnja raba lokalnih različic (narečij, pogovornih jezikov …) znotraj slovenskega jezikovnega kontinuuma na območju in v okolju, kjer je taka raba sprejemljiva in dobrodošla, hkrati pa razvijanje tudi drugih praks, ki so splošno razširjene v slovenskem jezikovnem prostoru in se pri nas težje uveljavljajo zaradi specifičnega statusa slovenščine kot manjšinskega jezika: od »uradnega« knjižnega jezika do bolj »neformalnih« oblik splošnega pogovornega jezika, slenga in žargona;

dolgoročno ohranjanje aktivne rabe slovenščine na območju naselitve avtohtone slovenske narodnostne manjšine v Furlaniji – Julijski krajini.

Portal je namenjen različnim ciljnim skupinam in ponuja raznolike vsebine.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se