Slovensko zamejstvo kot vsebine kurikula osnovnih in srednjih šol v Sloveniji

Ciljni raziskovalni projekt (CRP), financiran iz sredstev Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Nosilec projekta: Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper
Partnerja: Inštitut za narodnostna vprašanja (INV), SLORI
Odgovorna za SLORI: dr. Maja Mezgec
Obdobje izvajanja projekta: 2018–2019

Ciljni raziskovalni projekt predstavlja analitičen pregled obravnave slovenskega zamejstva v Italiji, na Hrvaškem in na Madžarskem skozi prizmo vsebin, ki jo določajo učni načrti v osnovnih in srednjih šolah s slovenskim, italijanskim in madžarskim jezikom. Izsledki raziskave bodo omogočili izdelavo predlogov sprememb učnih načrtov in dodatkov k osnovnošolskemu in srednješolskemu kurikulu. Poleg redakcije končnega predloga kurikularnih sprememb bodo podatki anketiranja vzorca, tako šolske populacije kot javnosti, pokazali, kakšna so védenja o zamejskih Slovencih in stališča do skupnega slovenskega kulturnega prostora. Partnerji v projektu (ZRS Koper, INV v Ljubljani in SLORI v Trstu) se bodo v postopkih implementacije predlogov povezovali z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu, Zavodom RS za šolstvo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter kulturnimi društvi in organizacijami v zamejskih okoljih.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se