Članki in poglavja

2020

BOGATEC N. (2020), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2021, Gorica, GMD, 77-85. GRGIČ, Matejka. Manjšinski jeziki med Italijo in Slovenijo – zakaj potrebujemo čezmejno šolstvo?. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 2019, no. 83, str. 35-50. BREZIGAR, S., VIDAU, Z., Vloga slovenskih krovnih organizacij SKGZ in SSO pri politični […]

Več

2019

BOGATEC, Norina (ur.) (2019), Classi transfrontaliere – Percorsi didattici comuni per le scuole dell’area transfrontaliera. Unità di apprendimento per le penultime e ultime classi delle scuole secondarie di I° grado in Italia e delle scuole elementari in Slovenia / Čezmejni razredi – Skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja. Učne enote za predzadnje in zadnje […]

Več

2018

BOGATEC, N., 2018, Kdo v Italiji obiskuje vrtce in šole v slovenskem jeziku, v A. Žele, M. Šekli (ur.), Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Videm, Ljubljana, Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 125-129. BOGATEC, N., 2018, Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2019, GMD, 228-239. BREZIGAR, S., VIDAU, Z., 2018. Political participation of the […]

Več

2017

BALOH, Barbara, MEZGEC, Maja, 2017, Procesi internacionalizacije visokega šolstva s čezmejne perspektive: izobraževanje zamejskih študentov na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. V: RUTAR, Sonja (ur.), et al. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education,. Koper: Založba Univerze na Primorskem, str. 93-107. BOGATEC Norina, 2017, Izobraževanje v […]

Več

2016

BOGATEC, N. (2016), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2017, GMD, str. 267-276. GLIHA KOMAC, N. MEZGEC, M. (2016), Jezikovna podoba Kanalske doline: zakonodajne določbe in jezikovna krajina. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), HLADNIK, Miran (ur.). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 447-454. […]

Več

2015

BOGATEC, Norina (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.),2015, Educare alla diversità : report preliminari della ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia. Trieste: Istituto sloveno di ricerche SLORI; Capodistria: Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici. BOGATEC, Norina (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.), 2015, Vzgajati k različnosti: predhodna poročila interdisciplinarne primerjalne raziskave med Italijo in Slovenijo. […]

Več

2014

BOGATEC, Norina. Come i giovani vivono il confine = Kako mladi doživljajo mejo. Gruppo 85, 2014, 26/27, str. 10-15. BOGATEC, Norina. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar Goriške Mohorjeve Družbe, ISSN 1124-6561, 2014, str. 341-348. JAGODIC, Devan. Cross-border residential mobility in the Italian-Slovenian borderland: a transnational laboratory for the creation of European space or […]

Več

2013

BANCHIG, I., VIDAU, Z. (2013): Izvajanje ukrepov v korist rezijanščine in jezikovnih različic v kanalski, terskih in nadiških dolinah. V: JANEŽIČ, A., ČOK, Š. (2013): Prima conferenza sulla tutela della minoranza linguistica slovena / Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Trst – Deželni svet FJk, SLORI. BOGATEC, N. (2013): Izobraževanje v slovenskem jeziku […]

Več

2012

BOGATEC, N. (2012): Za dobro počutje naših malčkov. Primorski dnevnik, 26.02.2012, Trst, ZTT. BOGATEC, N. (2012): Projekt šola 2011, Predstavitev rezultatov. http://www.slori.org/pdf/predstavitevSOLA2010.pdf. BOGATEC, N. (2012): Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar 2013. Goriška Mohorjeva Družba, Gorica, 278-284. JAGODIC, D. (2012): Living (Beyond) the Border. European Integration Processes and Cross-Border Residential Mobility in the Italian-Slovenian […]

Več

2011

BOGATEC, Norina. Le famiglie residenti nella provincia di Trieste : caratteristiche evolutive e  strutturali : 2006-2010. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, 2011. 18 str., graf. prikazi. BOGATEC, Norina. Projekt Izobraževalne in zaposlitvene poti mladih iz čezmejnega območja : poročilo : besedilo v italijanščini = Progetto Percorsi formativi e occupazionali dei […]

Več

2010

BOGATEC, Norina. Vpliv slovenske šole v Italiji na okolje. Primorski dnevnik, 4. maja 2010, leto 66, št. 104, str. 2. [COBISS.SI-ID 4099564] BOGATEC, Norina. L’evoluzione demografica della popolazione residente nella provincia di Trieste e della sua componente straniera: 2004-2008. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, 2010. 17 str., graf. prikazi. http://www.provincia.trieste.it/c/document_library/get_file?uuid=aea54514-8275-4a88-8284-2365d93663d7&groupId=12267. […]

Več

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se