Izobraževanje

V zadnjih letih je inštitut razvil bogato ponudbo predavanj, delavnic, tečajev in drugih oblik izobraževanja ter ozaveščanja, namenjenih različnim ciljnim skupinam.

Izobraževalna in informativna dejavnost inštituta je prvenstveno namenjena:

a) seznanjanju dijakov in študentov z zgodovinskim razvojem in sodobnim položajem slovenske narodne skupnosti v Italiji v širšem regionalnem, čezmejnem in evropskem kontekstu; zaradi rastočega povpraševanja po tovrstni informativni dejavnosti je inštitut svoja predavanja in delavnice namenil tudi drugim ciljnim skupinam (mladim in odraslim, ki se vključujejo v slovenske ustanove, uslužbencem v javni upravi, kulturnim delavcem iz italijanske večinske skupnosti in Republike Slovenije, novinarjem, turistom itd.);

b) seznanjanju neslovenskih staršev učencev in dijakov šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem, Goriškem in dvojezičnega šolskega zavoda v Špetru s prednostmi in izzivi dvojezične vzgoje ter učenja slovenščine kot drugega/tujega jezika; z udeležbo na informativnih delavnicah starši spoznavajo priložnosti, ki jih prinašata učenje slovenščine in dvojezična vzgoja, seznanijo pa se tudi s koristnimi nasveti o tem, kako lahko otroku pomagajo;

c) razvijanju jezikovnega znanja, spretnosti in veščin v slovenščini pri govorcih jezika, še posebej pa pri posameznikih, ki zaradi svojega poklica in/ali družbene vloge nosijo odgovornost prenašanja jezika na druge naslovnike (vzgojitelji in učno osebje vrtcev ter šol s slovenskim učnim jezikom, uslužbenci v javni upravi, uslužbenci v slovenskih ustanovah, novinarji, publicisti, uredniki itd.).

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se