Za dijake in študente

K prednostnim nalogam SLORI-ja spada tudi spodbujanje raziskovalnega dela pri mlajši generaciji. SLORI izpolnjuje ta cilj na različne načine:

  • s strokovno pomočjo in mentorstvom študentom pri pisanju diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog;
  • s sofinanciranjem podiplomskega izobraževanja;
  • s strokovno in finančno podporo pri objavi doktorskih nalog;
  • z možnostjo opravljanja študijske in delovne prakse na inštitutu.

Od leta 1997 vsako leto razpisuje tudi natečaj za magistrska in doktorska dela, na katerem nagrajuje naloge, ki so pomemben in izviren prispevek k poznavanju raznolike stvarnosti Slovencev v Italiji. Do danes je SLORI nagradil več kot 70 mladih raziskovalcev. Na natečaj se lahko prijavijo uspešno zaključena magistrska in doktorska dela na vseh univerzah v Italiji, Sloveniji ali tujini, ki obravnavajo tematiko slovenske narodne skupnosti v Italiji, njeno družbeno strukturo, funkcijo na naselitvenem in družbenem prostoru, njene razvojne procese na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetnične odnose, identitetne in jezikovne prakse ter medkulturno komunikacijo. Naloge se lahko ukvarjajo tudi z drugimi manjšinskimi študijami ali drugimi narodnostnimi manjšinami, vendar morajo vsebovati primerjavo s slovensko skupnostjo v Italiji ali so kako drugače relevantne za razumevanje slovenske stvarnosti v Italiji.

Na razpis za študijsko leto 2019/2020 je svoje zaključne višješolske naloge prijavilo sedem kandidatov, in sicer je prispelo pet magisterijev in dve doktorski disertaciji. Vsa prejeta dela so bila recenzirana, med njimi pa je znanstveni svet inštituta izbral dva nagrajenca: magistrica Nastja Slavec je prejemnica denarne nagrade za magistrsko nalogo v višini 250 evrov, dr. Janoš Ježovnik pa je za svojo doktorsko disertacijo prejel nagrado v višini 500 evrov. Slovesna podelitev nagrad je potekala na občnem zboru inštituta v petek, 11. septembra 2020, v goriškem Kulturnem centru Lojze Bratuž.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se