Privacy Policy

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN PIŠKOTKI – INFORMACIJE O OBDELAVI PODATKOV

Obveščamo Vas, da sta v skladu s 13. členom italijanskega Zakonodajnega odloka št. 196/2003 zbiranje in obdelava Vaših osebnih podatkov – izvajana v okviru promocijskih dejavnosti ali komercialnih razmerij, namenjenih predstavitvi ponudb ali oblikovanju pogodbenih razmerij – z naše strani predmet računalniških ali ročnih postopkov, opredeljenih v 1. členu, 2. odstavku, črki b) omenjenega zakona, za naslednje namene: Izpolnjevanje zakonodaje v zvezi s civilnopravnimi, davčnimi, računovodskimi predpisi itd.; in zlasti za: 

  1. Tehnično pomoč in informacije v zvezi s proizvodi in storitvami, ki jih Vi naročite in/ali kupite;
  2. Preverjanje zadovoljstva strank; statistike;
  3. Obveščanje o prihodnjih komercialnih pobudah, storitvah in ponudbah, bodisi z naše strani bodisi s strani naših partnerjev, prek pošte, faksa ali interneta

Obdelava je izvajana s strani upravljavca obdelave, s papirnimi, računalniškimi in telematskimi načini ob uporabi lastnih računalniških sistemov in strežnikov, s strani (notranjega in zunanjega) pooblaščenega osebja, med katerimi je osebje www.slori.org, ki obdeluje podatke z namenom čim boljšega upravljanja spletnega mesta, z računalniškimi in telematskimi načini.

www.slori.org zbira podatke v zvezi z dostopi in krmarjenjem v spletnih mestih z namenom omogočanja funkcionalnosti storitev in oddelkov, ki zahtevajo identifikacijo uporabnika, ter uporablja zbrane informacije za tehnično upravljanje spletnega mesta in za morebitne statistične analize uporabe spletnega mesta. 
www.slori.org uporablja splošne statistične podatke o tipu prometa in druge informacije v zvezi s spletnim mestom, ne da bi podatke o posameznem uporabniku javno razkrila ali razkrila tretjim stranem. Izključena je vsakršna oblika javnega razkrivanja ali razkrivanja tretjim stranem (razen pooblaščenim izvajalcem storitev v okviru deklariranih namenov).

PREDLOŽITEV PODATKOV

Opozarjamo, da je obdelava podatkov za namene pod točko (1) obvezna in nujna za pošiljanje zahtevanih informacij in gradiv in/ali za prvi stik; obdelava podatkov za namene pod točkama (2) in (3) pa je fakultativna, torej vaša morebitna zavrnitev ne bo imela drugih posledic razen nezmožnosti izkoriščanja storitev, ki jih nudi naša družba.
Na spletnem mestu so za posebne namene obdelave ali za določene tipologije podatkov prisotna posebna obvestila in po potrebi tudi izrecne prošnje za privolitev.
Opomba: Podatki, ki ste jih predložili oziroma se nanašajo na Vas, ne bodo razkriti tujim stranem, razen v primerih, ko to zahtevajo zakoni.

PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

V zvezi z navedenim potrjujemo, da ima posameznik, na katerega se nanašajo podatki, pravice v skladu s 7. členom Zakonodajnega odloka z dne 30. junija 2003, št. 196.


PREVERITEV, POSODOBITEV IN IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

V skladu z določili 7. člena omenjenega zakona boste lahko v katerem koli trenutku in popolnoma brezplačno pregledali, dopolnili, zahtevali spremembo ali izbrisali svoje podatke; lahko boste tudi v celoti ali delno ugovarjali njihovi uporabi za predvidene namene, tako da boste pisali na naš elektronski naslov info@slori.org. Umik privolitve v zbiranje, uporabo ali posredovanje osebnih podatkov bo povzročil izbris podatkov posameznika, na katerega se nanašajo podatki, iz podatkovne baze www.slori.org.
www.slori.org se zavezuje, da ne bo uporabljala osebnih podatkov, za katere je bilo opozorjeno, da so netočni, dokler njihova netočnost ne bo odpravljena. 
Upravljavec obdelave: Sara Brezigar.

PIŠKOTKI

Piškotki so kratki besedilni nizi, ki jih obiskana spletna mesta pošljejo uporabnikovemu terminalu (običajno brskalniku); tu se piškotki shranijo, ob naslednjem obisku istega uporabnika pa se pošljejo nazaj spletnim mestom. Piškotki, ki so običajno prisotni v brskalnikih uporabnikov v zelo velikem številu, se uporabljajo za različne namene, kot so: opravljanje informacijskih avtentikacij; spremljanje sej; pomnjenje informacij o specifičnih konfiguracijah uporabnikov, ki dostopajo do strežnika itd.

Kot izvedba določil Direktive 2009/136/ES, ki predpisuje obveznost pridobitve predhodne in informirane privolitve uporabnikov v namestitev piškotkov, uporabljenih za ne zgolj tehnične namene (prim. 1. člen, 5. odstavek, črka a) Zakonodajnega odloka z dne 28. maja 2012, št. 69, ki je spremenil 122. člen Zakonika o varstvu osebnih podatkov), opredeljujemo dve veliki kategoriji piškotkov: “tehnični” piškotki in piškotki “za profiliranje”.


a. Tehnični piškotki
Tehnični piškotki so piškotki, ki se uporabljajo z izključnim namenom “posredovanja sporočila v omrežju elektronske komunikacije ali v mejah tega, kar je nujno potrebno dobavitelju storitve informacijske družbe – izrecno zahtevane od abonenta ali uporabnika – za izvedbo te storitve” (prim. 122. člen, 1 odstavek Zakonika o varstvu osebnih podatkov).
Ti piškotki se ne uporabljajo za druge namene in so običajno nameščeni neposredno od imetnika ali upravljavca spletnega mesta. Mogoče jih je razčleniti na: piškotke krmarjenja ali sejne piškotke, ki omogočajo normalno krmarjenje in uporabo spletnega mesta (omogočajo na primer izvedbo nakupa ali avtentikacijo za dostop do rezerviranih območij); analitične piškotke, ki spadajo k tehničnim piškotkom v kolikor jih uporablja neposredno upravljavec spletnega mesta za zbiranje informacij v zbirni obliki o številu uporabnikov in o načinu, kako obiskujejo spletno stran; funkcijske piškotke, ki uporabniku omogočajo krmarjenje v povezavi z nizom izbranih kriterijev, tako da se mu nudi boljša storitev. Za namestitev teh piškotkov se ne zahteva predhodna privolitev uporabnikov, ostaja pa obveznost predložitve obvestila v skladu s 13. členom Zakonika, ki jo upravljavec spletnega mesta izpolnjuje z vsebino te informativne strani.

b. Piškotki za profiliranje
Piškotki za profiliranje so namenjeni ustvarjanju profilov, ki se nanašajo na uporabnika in ki se uporabljajo z namenom pošiljanja reklamnih sporočil v skladu s preferencami, ki jih je uporabnik pokazal med svojim krmarjenjem po omrežju. Zaradi vsiljivega vpliva, ki ga ta sredstva lahko imajo na zasebno sfero uporabnikov, evropska in italijanska zakonodaja določata, da mora biti uporabnik ustrezno obveščen o njihovi uporabi in torej izraziti svojo veljavno privolitev.

Uporabnika obveščamo, da to spletno mesto uporablja izključno piškotke tehničnega tipa. Natančneje, spletno mesto www.slori.org uporablja storitev Google Analytics.
Prek piškotkov se ne izmenja noben občutljiv podatek. V piškotkih, ustvarjenih od www.slori.org  in od storitev, ki jih slednja uporablja, se ne shranjujejo osebni podatki, ki bi omogočili neposredno identifikacijo in/ali poznavanje uporabnika; ti piškotki ne predstavljajo nevarnosti za zasebnost ali za nedotakljivost računalniških sistemov, ki jih uporablja uporabnik za dostop do internetnega komunikacijskega omrežja ali do spletnega mesta. Uporabnik lahko z nastavitvami v svojem brskalniku v katerem koli trenutku onemogoči uporabo piškotkov; takšna odločitev lahko povzroči težave pri krmarjenju po spletnem mestu. Druga spletna mesta, na katera lahko vodijo povezave s tega spletnega mesta, lahko vsebujejo sisteme sledenja, ki nimajo nobene zveze z upravljavcem tega spletnega mesta. Ne jamčimo, da so ta zunanja spletna mesta opremljena z ustreznimi varnostnimi sistemi za varstvo obdelovanih podatkov in za preprečevanje škode (npr. zaradi računalniških virusov).

Prek piškotkov se ne izmenja noben občutljiv podatek. V piškotkih, ustvarjenih od www.slori.org in od storitev, ki jih slednja uporablja, se ne shranjujejo osebni podatki, ki bi omogočili neposredno identifikacijo in/ali poznavanje uporabnika; ti piškotki ne predstavljajo nevarnosti za zasebnost ali za nedotakljivost računalniških sistemov, ki jih uporablja uporabnik za dostop do internetnega komunikacijskega omrežja ali do spletnega mesta. Uporabnik lahko z nastavitvami v svojem brskalniku v katerem koli trenutku onemogoči uporabo piškotkov; takšna odločitev lahko povzroči težave pri krmarjenju po spletnem mestu. Druga spletna mesta, na katera lahko vodijo povezave s tega spletnega mesta, lahko vsebujejo sisteme sledenja, ki nimajo nobene zveze z upravljavcem tega spletnega mesta. Ne jamčimo, da so ta zunanja spletna mesta opremljena z ustreznimi varnostnimi sistemi za varstvo obdelovanih podatkov in za preprečevanje škode (npr. zaradi računalniških virusov).

DOPOLNILO K DOKUMENTU O POLITIKI VARSTVA ZASEBNOSTI V ZVEZI S STORITVIJO GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics (v nadaljevanju tudi preprosto “Analytics”) je storitev statističnih obdelav podjetja Google Inc., katerega glavni sedež je na naslovu 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Združene države Amerike. Namenjen je sledenju dostopov na spletna mesta in spletne vire ter omogoča upravljavcem spletnega mesta, da ustvarjajo in vizualizirajo podatke v zbirni in anonimni obliki za statistične namene.
Za delovanje storitve Google Analytics mora biti na straneh spletnega mesta prisotna koda za sledenje, ki prepozna strani, obiskane od uporabnikov, domenska imena in vrsta brskalnika uporabljenih računalnikov itd. Te podatke je mogoče imeti za anonimne, saj ne omogočajo ugotovitve identitete uporabnika.


Nameni obdelave
Google uporablja zbrane podatke za statistične namene, z namenom ocenjevanja pravilne uporabe spletnega mesta in izboljšanja njegove učinkovitosti.
 
Obdelava osebnih podatkov

Obdelavo zbranih podatkov izvaja Google Inc. s pomočjo informacijskih in telematskih orodij, z logiko, ki je tesno povezana z nameni, navedenimi v nadaljevanju, ter v vsakem primeru zagotavljajoč varnost in zaupnost zbranih podatkov. Google Analytics uporablja piškotke za svoje delovanje; informacije o uporabi spletne strani s strani obiskovalcev, ki jih ti piškotki ustvarjajo, se pošiljajo podjetju Google in se shranjujejo na njegovih strežnikih v Združenih državah Amerike. Za prenos podatkov v Google se uporablja funkcija zagotavljanja anonimnosti (z zakrivanjem IP naslova), ki jo oskrbuje podjetje Google samo.
Google ne bo povezal IP naslova, ki ga uporabnik uporablja za krmarjenje, z nobenim drugim podatkom, ki je v razmerju z njim in morebiti v lasti podjetja Google, razen če uporabnik izrecno privoli v politiko varstva zasebnosti in v pogoje storitev podjetja Google Inc. Te dejavnosti in storitve je treba razumeti kot nepovezane z uporabo spletnega mesta www.slori.org, ki zanje ni odgovorno, kar se tiče obdelave osebnih podatkov. 
Podatki, ki jih zbira storitev Analytics, se prenašajo na strežnike podjetja Google Inc. in se tam obdelujejo. Google lahko te informacije prenese tretjim osebam, če to zahteva zakon ali če te tretje osebe obdelujejo omenjene informacije v imenu podjetja Google.
Za nadaljnje informacije glejte besedilo na povezavi:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 
Uporabnik lahko selektivno izključi delovanje storitve Google Analytics, tako da na svojem brskalniku namesti komponento “opt-out”, ki jo dobavlja Google sam. Za izključitev delovanja storitve Google Analytics glejte besedilo na povezavi:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

PIŠKOTKI TRETJIH STRANI

Med krmarjenjem uporabnik lahko prejme na svoj terminal tudi piškotke, poslane z drugih spletnih mest ali spletnih strežnikov (od tako imenovanih “tretjih strani”), na katerih se lahko nahajajo nekateri elementi (na primer slike, zemljevidi, zvoki, specifične povezave na strani drugih domen), ki so prisotni na obiskanem spletnem mestu.
To spletno mesto uporablja naslednje piškotke tretjih strani:
Storitev ne posreduje piškotkov za profiliranje, saj obdeluje podatke izključno v zbirni obliki.
– Storitve integracije s spletnimi družbenimi omrežji
Gre za storitve, ki omogočajo interakcijo s spletnimi družbenimi omrežji ali z drugimi platformami tretjih strani. Pridobljene interakcije in informacije so odvisne od nastavitev varstva osebnih podatkov v ustreznem družbenem omrežju oziroma na ustrezni platformi. V primeru, da je nameščena storitev interakcije z družbenimi omrežji, je možno, da – tudi v primeru, ko se storitev ne uporablja – storitev zbira podatke o prometu na straneh, na katerih je nameščena.


Facebook

Twitter

LinkedIn

Google+

Te storitve lahko v vaš računalnik namestijo piškotke za profiliranje. Za onemogočenje piškotkov preberite poglavje ONEMOGOČANJE PIŠKOTKOV.

– Druge storitve / Funkcije


Google Koledar

Google Zemljevidi

Youtube

Slideshare

Issuu

UPRAVLJANJE PIŠKOTKOV

Uporabnik lahko prek nastavitev svojega brskalnika odloča, ali želi sprejemati piškotke ali ne.
Pozor: Popolno ali delno onemogočenje tehničnih piškotkov lahko prizadene uporabo funkcij spletnega mesta, ki so na razpolago registriranim uporabnikom. Uporaba javno dostopnih vsebin pa je mogoča tudi pri popolnem onemogočenju piškotkov.
Onemogočenje piškotkov “tretjih strani” nima nobenega negativnega vpliva na krmarjenje.
Nastavitev je mogoče opraviti specifično za posamezna spletna mesta in spletne aplikacije. Poleg tega najboljši brskalniki omogočajo izvedbo različnih nastavitev za piškotke obiskanega spletnega mesta samega in za piškotke “tretjih strani”.
V Firefoxu se na primer z menijskimi ukazi Orodja > Možnosti > Zasebnost odpre nadzorna plošča, na kateri je mogoče izbrati, ali želite sprejemati različne vrste piškotkov, in piškotke odstraniti.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

OPOMBA

Opozarjamo, da ta dokument predstavlja “politiko o zasebnosti” tega spletnega mesta, ki bo predmet posodobitev.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se