Priprava državnih preizkusov znanja v slovenskem jeziku in prevod državnih preizkusov znanja v matematiki INVALSI

Aplikativni projekt, financiran po naročilu

Nosilci projekta: Državni zavod za vrednotenje vzgojno-izobraževalnega sistema (INVALSI), Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu Furlanije – Julijske krajine in SLORI
Odgovorna za SLORI: dr. Maja Melinc Mlekuž
Obdobje izvajanja projekta: 2018–2020

Državni zavod za vrednotenje vzgojno-izobraževalnega sistema (INVALSI), Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu Furlanije – Julijske krajine in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) so dne 7. 6. 2018 podpisali konvencijo o pripravi državnih preizkusov znanja v slovenskem jeziku in prevod državnih preizkusov znanja v matematiki v okviru Nacionalnega sistema preverjanja kakovosti šol prvega in drugega izobraževalnega obdobja ter pred državnimi izpiti ob koncu prvega in drugega izobraževalnega obdobja v šolah s slovenskim učnim jezikom na območju Trsta in Gorice ter v dvojezični šoli v Špetru. Te preizkuse znanja predvideva veljavna zakonodaja za leta 2018, 2019 in 2020. Konvencija vzpostavlja tesno sodelovanje med vsemi tremi pogodbenicami, predvsem zaradi potrebe zavoda INVALSI, da se ob dogovoru z Deželnim šolskim uradom poslužuje strokovnega svetovanja zunanjega izvajalca; zunanji izvajalec SLORI ima v nacionalnem okviru poseben status glavne ustanove na področju znanstvenih raziskav v okviru slovenske jezikovne manjšine, ki mu ga priznava deželni zakon št. 26/2007.

INVALSI je nacionalni preizkus znanja, ki se v Republiki Italiji izvaja za področje italijanščine, matematike in angleščine. Na šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu in Gorici ter na šoli z dvojezičnim italijansko-slovenskim poukom v Špetru se testiranje izvaja za področje slovenščine, matematike in angleščine. S testiranjem INVALSI se, po vzorcu drugih EU držav, testira ustreznost didaktičnih metod pri razvijanju specifičnih veščin učencev in dijakov. Rezultati ne vplivajo na oceno učencev in dijakov, pač pa so v oporo ravnateljem in učiteljem/profesorjem, ki lahko na njihovi podlagi delno spremenijo didaktične metode in učne načrte oz. jih po potrebi preoblikujejo.

V sklopu naročenega projekta je bila v letu 2018 SLORI-ju dodeljena priprava izpitnih nalog (pol) za preverjanje znanja s področja slovenskega jezika in prevod izpitnih pol za preverjanje znanja s področja matematike. SLORI je oblikoval ustrezne delovne skupine, v katerih so profesorji, lektorji, prevajalci in strokovnjaki za področje didaktike slovenskega jezika.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se