Banka znanja: povezovanje in usmerjanje intelektualnega potenciala Slovencev v Italiji

Aplikativni raziskovalni program v režiji inštituta

Nosilec: SLORI
Sodelujejo: vsi sodelavci
Obdobje izvajanja programa: od leta 2000 dalje

Skrb za povezovanje znanstvenega in strokovnega potenciala Slovencev v Italiji je od ustanovitve ena izmed temeljnih nalog Slovenskega raziskovalnega inštituta. S programom Banka znanja spodbujamo intelektualni razvoj slovenske narodne skupnosti in omogočamo boljše vključevanje strokovnjakov v družbeni sistem slovenske manjšine. Program je že vrsto let na prednostni lestvici dejavnosti inštituta, čeprav ne gre za klasično obliko raziskovalnega dela, temveč predvsem za strokovno delo na t. i. raziskovalni infrastrukturi. Med glavnimi izhodišči programa je tudi krepitev povezovanja med matičnim in zamejskim znanstveno-raziskovalnim okoljem oziroma prispevanje k uresničevanju načela skupnega slovenskega znanstvenega prostora.

Med dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru programa Banka znanja, velja omeniti:

  • popisovanje in pripravo evidenc o znanstvenem potencialu slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki zajema akademike, raziskovalce in doktorske študente različnih znanstvenih področij, znanstvenike, ki delujejo na poselitvenem ozemlju slovenske narodne skupnosti v deželi FJK pa tudi izven njega, v drugih italijanskih deželah, v Sloveniji oziroma drugod v tujini; popis razpršenega in doslej skromno raziskanega potenciala predstavljata predpogoj za v poskus usmerjanja njegovega razvoja;
  • analizo znanstvenega potenciala Slovencev v Italiji prek periodičnega anketiranja akademikov, raziskovalcev in doktorskih študentov iz manšinskih vrst; z anketiranjem želimo pridobiti informacije o sestavi in značilnostih tega potenciala, preučiti odnos anketiranih do slovenskega jezika in slovenske narodne skupnosti v Italiji, preveriti njihovo vključenost v skupni slovenski znanstveni prostor ter zbrati predloge za mogoče oblike povezovanja in sodelovanja;
  • zbiranje gradiva v zamejskih medijih (člankov, intervjujev ipd.) o mladih strokovnjakih iz vrst slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki študirajo in delajo v tujini;
  • redno vključevanje raziskovalcev, strokovnjakov in doktorskih študentov iz vrst slovenske narodne skupnosti v Italiji v raziskovalne projekte in znanstvene razprave inštituta;
  • objava raziskovalne rubrike v nedeljski izdaji Primorskega dnevnika, osnovni namen katere je promocija raziskovalnega dela s predstavitvijo posameznih raziskovalcev širši publiki, predvsem pa spodbujanje tesnejšega povezovanja med znanstvenim oz. strokovnim potencialom z »zamejskim« družbenim prostorom.

V letu 2019 je bilo zbrano gradivo, objavljeno v Primorskem dnevniku in Novem glasu.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se