Klinarjevo priznanje Zairi Vidau

SLORI-jeva sodelavka dr. Zaira Vidau je v ponedeljek 2.12.2013 prejela Klinarjevo priznanje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki ga podeljuje fakultetni Sklad profesorja Klinarja že petnajstič letno za najboljše doktorsko delo s področja sociologije etničnih skupin, migracij in družbene slojevitosti. Nagrado je prejela za disertacijo “Upravljanje etno-jezikovne različnosti. Primer dežele Furlanije Julijske krajine.” (mentor izr. prof. dr. Miran Komac). V njej obravnava politike upravljanja etnične in jezikovne različnosti javne uprave v Italiji do narodnih in jezikovnih manjšin. Delo se še posebej osredinja na pravno varstvo in javno rabo slovenskega, furlanskega in nemškega jezika v deželi Furlaniji Julijski krajini. Nagrado so podelili na fakultetnem Častnem shodu ob prisotnosti dekana fakultete dr. Bojka Bučarja in rektorja Univerze v Ljubljani dr. Ivana Svetlika. Poleg Klinarjevih priznanj so na Častnem shodu podelili fakultetne Prešernove in druge nagrade najbolj uspešnim študentom in zaposlenim v prejšnjem akademskem letu.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se