Predstavitev priročnika V svetu glasov. Vaje fonološkega zavedanja

Založba Mladika in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) vabita na predstavitev priročnika Silve Perčič, Sonje Bukavec in Martine Ozbič V SVETU GLASOV: vaje fonološkega zavedanja, ki bo v petek, 1. julija, ob 19. uri v Kraški hiši v Repnu.

Priročnik je nastal z namenom, da ponudi nabor dejavnosti kot pomoč pri razvoju spretnosti fonološkega zavedanja. Znano je namreč, da je dobro razvito in učinkovito fonološko zavedanje dobro izhodišče za opismenevanje v osnovni šoli. Od tod zamisel o oblikovanju priročnika, ki staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnjakom, kot so logopedi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, psihologi ipd., ponuja ideje za delo z otroki.

Vaje, zbrane v tem priročniku, so namenjene predvsem vzgojiteljem in učiteljem; so pripomoček za delo z vsemi skupinami predšolskih otrok ter z otroki prvega in drugega razreda osnovne šole (pri otrocih s različnimi težavami jih lahko uporabljamo tudi kasneje). Vse pa so urejene v povezano in smiselno celoto, od prvih korakov do najtežjih dejavnosti, od besedne ravni do fonemske. Priročnik je oblikovan stopenjsko, po težavnosti, domenah, za dosego istega cilja pa je na voljo več vaj. Po vsej verjetnosti bodo nekatere dejavnosti pedagogom poznane že iz prakse, vendar bodo številne izvirno dopolnile vsakodnevno delo.

Priročnik so pripravile tri tržaške strokovnjakinje: učiteljica, specializirana za delo z učenci s posebnimi potrebami, Sonja Bukavec, vzgojiteljica Silva Perčič in logopedinja, surdopedagoginja ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja dr. Martina Ozbič. Publikacijo je založila tržaška Mladika, izdajatelj pa je Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI). Besedilo so pregledale recenzentke dr. Maja Melinc Mlekuž, prof. def. Barbara Šömen Škrabolje in prof. def. Ana Turšič. Na predstavitvi bodo o publikaciji spregovorile avtorice ter predstavnika založnika in izdajatelja.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se