Kje in kako do tečajev slovenščine

Promocijska zgibanka o tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika

Slovenski raziskovalni inštitut si že vrsto let prizadeva za promocijo znanja in rabe slovenskega jezika v Furlaniji – Julijski krajini. Zaradi povečanega povpraševanja po učenju slovenščine kot drugega ali tujega jezika je SLORI v preteklih letih že izdal zgibanke s predstavitvijo ponudbe tečajev slovenščine v deželi FJK. SLORI je tudi letos zbral aktualno izobraževalno ponudbo.

Zgibanka uporabnikom omogoča pregled ponudbe tečajev slovenščine kot drugega ali tujega jezika, ki so trenutno na voljo v živo in po spletu na poselitvenem območju slovenske narodne skupnosti v Italiji (na Tržaškem, Goriškem in Videmskem). Zajeto pa je tudi sosednje obmejno in širše območje Slovenije. Cilj zgibanke je zainteresirane usmeriti k najustreznejšim tečajem slovenščine glede na njihove potrebe ter tako spodbujati in pospeševati dostop do učenja manjšinskega jezika predvsem med italijanskim prebivalstvom.

Tečaji slovenščine so namenjeni vsem, za katere slovenščina ni prvi jezik, se je pa zaradi najrazličnejših razlogov želijo naučiti. Slovenščina je namreč v zadnjih letih postala mednarodno priznan in širše rabljen jezik, saj ponuja številne poklicne, izobraževalne in kulturne priložnosti tistim, ki se ga naučijo.

V zgibanki so pregledno in dostopno navedene vse potrebne informacije o javnih in zasebnih organizacij, ki prirejajo tečaje slovenščine, skupaj s kontaktnimi podatki. Seznam ne vključuje celovite izobraževalne ponudbe, saj je ponudnikov veliko: nekateri bodo začeli izvajati tečaje poznaje, drugi pa se niso odzvali na vabilo k vključitvi v zgibanko. Informacije o tečajih je SLORI pridobil neposredno od ponudnikov, ki so bili zbrani že v preteklih evidencah, oziroma je pridobil nove informacije. Vključitev ponudnikov v zgibanko je prostovoljna in brezplačna: vanjo pa so bili vključeni le tisti, ki so se odzvali in potrdili pripravljenost za sodelovanje. Podatke sta zbrali SLORI-jevi sodelavki Jasmin Franza in Martina Pettirosso, zgibanko pa so pobudniki oblikovali v sodelovanju s podjetjem Pika Grafica. Besedilo spremlja simpatična likovna oprema, ki ilustrira značilne primere rabe slovenščine in prednosti znanja dodatnega tujega jezika.

Tečaji slovenščine v ponudbi se izvajajo na vseh stopnjah skupnega jezikovnega evropskega okvira: začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni (A1–C2). Podrobnejše informacije o razpisanih tečajih (o datumih začetka, urnikih, stopnjah in prijavnini) si lahko zainteresirani pridobijo na spletnih straneh ali neposredno pri organizatorjih.

Zgibanka je v elektronski obliki dostopna na spletni strani www.slori.org, natisnjena pa je na voljo v številnih kulturnih, izobraževalnih in družabnih središčih na celotnem obmejnem območju dežele Furlanije – Julijske krajine.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se