Predstavitev zbirke samostojnih učnih enot RASTOČA SLOVENŠČINA

Spletni portal SMeJse – Slovenščina kot manjšinski jezik, namenjen razvijanju sporazumevalnih veščin in spretnosti v slovenskem jeziku, skupina sodelavcev redno posodablja in dopolnjuje z novimi učnimi listi in spletnimi povezavami ter se tako odziva na pomanjkanje učnega gradiva za specifične potrebe slovenske šole v Italiji. Nazadnje so v okviru projekta Nadgradnja in aktualizacija portala SMeJse, ki ga je vodila Maja Melinc Mlekuž, pripravili zbirko interaktivnih učnih enot s skupnim naslovom Rastoča slovenščina. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, izvajal pa ga je Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI). Zbirka združuje devet samostojnih učnih enot, ki so namenjene predšolskim otrokom, osnovnošolcem in dijakom prvostopenjskih in drugostopenjskih srednjih šol. Gradivu so dodani slušni in video posnetki, naloge pa lahko učenci in dijaki rešujejo kar na spletu. Učne enote je grafično oblikovala Slorijeva sodelavka Martina Pettirosso.

Zbirko učnih enot najdete na spletni strani SMeJse: https://www.smejse.it/2021/11/11/https-www-smejse-it-2021-11-11-rastoca-slovenscina-zbirka-samostojnih-ucnih-enot/

Pri pripravi gradiva so sodelovali različni avtorji in avtorice. Vrtcem je namenjena zbirka didaktičnih iger Z igro do besed, ki sta jo pripravila Nastja Gherlani in Boris Kern. Za osnovnošolske otroke je Nastja Gherlani pripravila učno enoto V družbi besed, osredotočeno na besede nagajivke, Dunja Grgič literarno obarvano enoto Besede s knjižne police in Dafne Marko Besede v vsakdanji rabi 1, posvečeno vsakdanjim sporazumevalnim vzorcem. Prvostopenjskim srednjim šolam so namenjene učne enote Besede v vsakdanji rabi 2 avtorice Dafne Marko, Slovenščina in njene bližnje in daljne sosede avtorja Vita Poredoša ter Slovnica je mala malicaDafne Marko. Tudi za drugostopenjske srednje šole je enota Besede v vsakdanji rabi 3, ki jo je pripravila Dafne Marko, namenjena splošnosporazumevalnim vzorcem, Alex Devetak pa je v svoji učni enoti Meje mojega planeta niso meje mojega jezika združil naloge za preverjanje razumevanja neumetnostnega in umetnostnega besedila.

Na spodnji hiperpovezavi je na voljo posnetek predstavitve zbirke samostojnih učnih enot RASTOČA SLOVENŠČINA, ki je potekala v petek, 3. decembra 2021, ob 17.30 na aplikaciji ZOOM.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se