Slovenščina v vrtcu: poučevanje in učenje jezika v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji

B. Baloh, M. Melinc Mlekuž
SLORI, Trst, 2023

Znanstveno monografijo avtoric dr. Barbare Baloh in dr. Maje Melinc Mlekuž Slovenščina v vrtcu: poučevanje in učenje jezika v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji sestavlja pet obsežnejših poglavij s podpoglavji, ki vsebinsko opredeljujejo didaktiko slovenščine v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji, od poslanstva, specifike in pričakovanj predšolskega izobraževanja do izzivov seznanjanja s slovenščino, učenja/poučevanja slovenščine, dvo-/večjezičnega razvoja otrok ter poznavanja širšega družbenega konteksta Slovencev v Italiji.

Namen monografije je sintetiziranje dosedanjih znanstvenih spoznanj s področja zgodnjega učenja/poučevanja slovenščine in hkratno uvajanje aktualnih spoznanj, pa tudi dopolnjevanje in aktualiziranje obstoječega znanja s spoznanji stroke in novejših raziskovalnih dognanj. Ob nastanku pričujoče monografije so bili pregledani različni slovenski znanstveni prispevki in znanstvene monografije, ki so se ukvarjale z nekaterimi elementi zgodnjega učenja jezikov, številni tuji prispevki (iz italijanskega in anglosaškega območja) in monografije, pa tudi prispevki s področja zgodnjega učenja jezika in didaktike slovenščine, ki sta jih objavili avtorici monografije.

Knjiga tako na eni strani prinaša kritično sintezo dosedanjih spoznanj in praks didaktike slovenščine v predšolskem obdobju ter hkrati argumentirano uvaja na akcijski raziskavi osnovana nova spoznanja, koncepte, poglede in posledično tudi terminologijo, ki jo smiselno prilagodi značilnostim vzgojno-izobraževalne prakse v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se