SLOVENE. The Slovene language in education in Italy

Norina Bogatec (ur.)
Mercator, Leewarden 2020

Na spletni strani Mercatorja – Evropskega raziskovalnega
središča za večjezičnost in učenje jezikov
– so marca objavili tretjo izdajo regionalnega dosjeja SLOVENE. The Slovene language in education in Italy. Posodobitev besedila za novejšo izdajo dosjeja je bila zaupana Slovenskemu raziskovalnemu inštitutu (SLORI) s Trsta.

Mercator je mednarodno središče, ki ponuja informacije o večjezičnem izobraževanju v Evropi ter o političnih in pravnih vidikih ohranjanja in širjenja manjšinskih jezikov v evropskih državah. Informativno gradivo oblikuje po merilih akademskega raziskovanja in v tesne m sodelovanju
s strokovnjaki, institucijami in univerzami v Evropi, ki se ukvarjajo z manj razširjenimi jeziki in manjšinsko problematiko nasploh. Mercator ima sedež na frizijski univerzi v Leewardenu na Nizozemskem (www.mercator-research.eu/en/).

Ena izmed utečenih Mercatorjevih dejavnosti so regionalni dosjeji v angleščini. Na spletu jih je trenutno objavljenih 58. Vsak dosje je namenjen predstavitvi enega izmed manj šinskih jezikov, ki so v rabi v posamezni evropski državi, s posebnim poudarkom na učenju in poučevanju jezika.

Tretja izdaja regionalnega dosjeja o slovenščini v Italiji vsebuje posodobljeno besedilo prejšnje izdaje iz leta 2004. Uvod vključuje opis splošnih značilnosti slovenskega jezika in slovenske narodne skupnosti v Furlaniji Julijski krajini ter pravni okvir rabe tega jezika na obmejnem območju. Sledita podrobna analiza upravnih in organizacijskih vidikov delovanja slovenske šolske mreže in izobraževalnih dejavnosti v slovenščini ter pregled zadnjih raziskav in odrtih vprašanj v zvezi s šolanjem v slovenskem jeziku v Italiji in z učenj em slovenščine nasploh. Dosje zaključujejo statistični podatki, ustrezna bibliografija ter naslovi slovenskih ustanov in organizaciji.

Gradivo je uredila SLORI-jeva raziskovalka Norina Bogatec, pri posodobitvi besedila pa so poleg urednice sodelovali še Maria Bidovec, Matejka Grgič, Miran Košuta, Maja Mezgec, Tomaž Simčič in Pavel Slamič.
Dosje je dostopen na spletni strani:
https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/regional_dossiers/slovene_in_italy_3rd.pdf

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se