Priročnik za čezmejne študente

Maja Mezgec
Trst, SLORI, 2019

Priročnik je nastal v sklopu projekta EDUKA2 – Čezmejno upravljanje izobraževanja. Projekt je skušal reševati izziv projektnega območja: šibke zmogljivosti čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja. Priročnik je del tretjega sklopa aktivnosti, v podrazdelku Podpora študentom in diplomantom pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, zlasti za področje vzgoje in izobraževanja. Nastal je kot rezultat številnih aktivnosti, ki so skupaj vodila k temeljiti preučitvi problemskega področja in k seznanitvi z ovirami, ki nastajajo na njem, ter so zaživele z organizacijo vodenega usposabljanja, čemur je sledilo še usmerjeno svetovanje za zainteresirane deležnike.

Namen priročnika je nuditi jasne odgovore in praktične usmeritve za ciljne uporabnike v konkretni situaciji med postopki priznavanja izobraževanja poklicnih kvalifikacij v čezmejnem prostoru.

Priročnik je namenjen današnjim generacijam študentov in diplomantov, ki študij opravljajo ali so opravili po t. i. bolonjski reformi.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se