Strokovna pomoč Centralnemu uradu za slovenski jezik pri Avtonomni deželi FJK

Aplikativni projekt

Nosilec projekta: Centralni urad za slovenski jezik FJK
Odgovorna za SLORI: dr. Matejka Grgič
Sodelujejo: dr. Rajko Pirnat, dr. Luigi Varanelli, dr. Alenka Kocbek, dr. Damjan Popič
Obdobje izvajanja projekta: 2018–2019

Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina, Centralna direkcija za lokalno samoupravo, varnost in politiko priseljevanja je z odločbo AAL/2311 z dne 22. 10. 2018 odredila SLORI-ju izredni finančni prispevek za strokovno pomoč novoustanovljenemu Centralnemu uradu za slovenski jezik pri opravljanju njegovih temeljnih institucionalnih zadolžitev. Med temi izstopa predvsem skrb za poenotenje prevoda italijanskih zakonskih in podzakonskih aktov v slovenščino oziroma vzpostavitev dvojezičnega italijansko-slovenskega korpusa, pomnilnika prevodov terminološke baze in glosarja po zgledu orodij EU-institucij.

V letu 2018 je stekel začetek poravnave, terminološke revizije in lektoriranja obstoječih besedil ter izgradnja korpusa, ki bo omogočala nadaljnje delo. Spletni portal, ki bo nastal na podlagi tega dela, bo omogočal rabo standardizirane terminologije. V okviru projekta je bila vzpostavljena delovna skupina in terminološka komisija, ki skrbi za standardizacijo terminologije. Za potrebe izgradnje korpusa so bile sklenjene ustrezne pogodbe z referenčnimi institucijami v Republiki Sloveniji: Univerzo v Ljubljani in Lektorskim društvom. Poleg tega so bila izvedena splošna in specifična izobraževanja za prevajalce in druge delavce, zaposlene v različnih službah dežele FJK.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se