Anketa med abonenti, obiskovalci in ne-obiskovalci Slovenskega stalnega gledališča

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilca projekta: SLORI in Slovensko stalno gledališče (SSG)
Vodja projekta: Norina Bogatec
Sodelovala: Anja Škarabot
Obdobje trajanja projekta: 2020–2021

Na pobudo vodstva Slovenskega stalnega gledališča (SSG) je Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) izvedel anketno raziskavo o obiskovanju gledaliških predstav in drugih dogodkov SSG-ja, ki potekajo v Kulturnem domu v Trstu. Da bi temeljiteje analizirali delovanje slovenske gledališke ustanove v Italiji, smo z anketo želeli ugotoviti:

  • stopnjo priljubljenosti gledališke umetnosti in kulturnih prireditev nasploh;
  • razloge obiskovanja oziroma neobiskovanja gledaliških predstav SSG-ja;
  • stopnjo zanimanja za predstave v drugih gledališčih;
  • stopnjo zadovoljstva s predstavami SSG-ja v zadnjih treh sezonah;
  • stopnjo zanimanja za druge dogodke SSG-ja v Kulturnem domu;
  • stopnjo zadovoljstva s storitvami in gledališkimi prostori SSG-ja;
  • stopnjo učinkovitosti promocijskih dejavnosti SSG-ja.

K sodelovanju v anketi smo povabili abonente, obiskovalce brez abonmaja in neobiskovalce SSG-ja. Med anketiranimi so tudi dijaki četrtih in petih razredov slovenskih drugostopenjskih srednjih šol v Trstu. Obiskovanje oziroma neobiskovanje SSG-ja smo omejili na zadnje tri sezone.
Za vsako anketno skupino je bil sestavljen ustrezen vprašalnik. Prve ankete smo opravili konec februarja 2020, a smo z delom zaradi epidemije koronavirusa hitro prekinili. Anketiranje smo nadaljevali oktobra in ga zaključili januarja 2021. Pridobili smo 290 anket.
Poročilo smo oddali aprila 2021.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se