Priprava državnih preizkusov znanja v slovenskem jeziku in prevod državnih preizkusov znanja v matematiki INVALSI

Aplikativni projekt, financiran po naročilu

Naročnik: Deželni šolski urad Furlanije – Julijske krajine
Izvajalec: SLORI. Odgovorna za SLORI: dr. Matejka Grgič (2018/2019), dr. Maja Melinc Mlekuž (2020/2021/2022)
Sodelovala: Tomaž Simčič, Martina Pettirosso
Obdobje izvajanja projekta: 2018–2022

Državni zavod za vrednotenje vzgojno-izobraževalnega sistema (INVALSI), Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu Furlanije – Julijske krajine in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) so dne 7. 6. 2018 podpisali konvencijo o pripravi državnih preizkusov znanja v slovenskem jeziku in prevod državnih preizkusov znanja v matematiki v okviru Nacionalnega sistema preverjanja kakovosti šol prvega in drugega izobraževalnega obdobja ter pred državnimi izpiti ob koncu prvega in drugega izobraževalnega obdobja v šolah s slovenskim učnim jezikom na območju Trsta in Gorice ter v dvojezični šoli v Špetru. Te preizkuse znanja predvideva veljavna zakonodaja za leta 2018, 2019 in 2020. Konvencija vzpostavlja tesno sodelovanje med vsemi tremi pogodbenicami, predvsem zaradi potrebe zavoda INVALSI, da se ob dogovoru z Deželnim šolskim uradom poslužuje strokovnega svetovanja zunanjega izvajalca; zunanji izvajalec SLORI ima v nacionalnem okviru poseben status glavne ustanove na področju znanstvenih raziskav v okviru slovenske jezikovne manjšine, ki mu ga priznava deželni zakon št. 26/2007.

INVALSI je nacionalni preizkus znanja, ki se v Republiki Italiji izvaja za področje italijanščine, matematike in angleščine. Na šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu in Gorici ter na šoli z dvojezičnim italijansko-slovenskim poukom v Špetru se testiranje izvaja za področje slovenščine, matematike in angleščine. S testiranjem INVALSI se, po vzorcu drugih EU držav, testira ustreznost didaktičnih metod pri razvijanju specifičnih veščin učencev in dijakov. Rezultati ne vplivajo na oceno učencev in dijakov, pač pa so v oporo ravnateljem in učiteljem/profesorjem, ki lahko na njihovi podlagi delno spremenijo didaktične metode in učne načrte oz. jih po potrebi preoblikujejo.

V sklopu naročenega projekta je bila v letu 2018 SLORI-ju dodeljena priprava izpitnih nalog (pol) za preverjanje znanja s področja slovenskega jezika in prevod izpitnih pol za preverjanje znanja s področja matematike. SLORI je oblikoval ustrezne delovne skupine, v katerih so profesorji, lektorji, prevajalci in strokovnjaki za področje didaktike slovenskega jezika.

Vse osnovne šole, prvostopenjske in drugostopenjske srednje šole so aprila 2020 prejele tudi poročilo, analizo rezultatov po posameznih stopnjah in rezultate za posamezno šolo o testiranju INVALSI leta 2019.

V sklopu novega dogovora je bila v letu 2021 SLORI-ju poverjena priprava izpitnih nalog (pol) za preverjanje znanja s področja slovenskega jezika in prevod izpitnih pol za preverjanje znanja s področja matematike na osnovnošolski ravni, delo pa se bo nadaljevalo v prvih mesecih leta 2022.

V letu 2021 je SLORI poskrbel tudi za popravo (kodiranje) rešenih preizkusov znanja v slovenskem jeziku INVALSI iz š.l. 2020/2021.

V sklopu novega dogovora je bila tudi v letu 2022 SLORI-ju poverjena priprava izpitnih nalog (pol) za preverjanje znanja s področja slovenskega jezika in prevod izpitnih pol za preverjanje znanja s področja matematike.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se