Fonološki razvoj slovenskih predšolskih otrok, ki živijo ob slovensko-italijanski meji

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilec projekta: dr. Martina Ozbič
Obdobje izvajanja projekta: 2021-2024

Raziskovalni projekt bo pojasnil fonološki razvoj slovenskih primorskih otrok na besedni, zlogovni, fonetski in fonemski ravni, predvideva pa objavo znanstvene monografije na temo fonološkega razvoja predšolskih otrok, ki živijo ob slovensko-italijanski meji. V slovenščini namreč do sedaj ni bilo še opravljene temeljite raziskave o fonološkem razvoju slovenskih predšolskih otrok. Torej ne vemo natančno, kako poteka enojezični, pa tudi ne dvojezični fonološki razvoj, še posebej slovenskih in slovensko-italijanskih primorskih obmejnih otrok: katere so značilnosti, posebnosti, razlike. Vse to za znanost in stroko predstavlja veliko težavo, saj ni okvirnih norm, torej izhodišč za razumevanje razvoja, podporo, ocenjevanje in pomoč ob morebitnih težavah.

Izsledki projekta bodo ponudili orodje in podatke za: 1. študij in analizo fonološkega razvoja enojezičnih in dvojezičnih predšolskih otrok, ki živijo ob meji; 2. norme fonološkega razvoja enojezičnih in dvojezičnih predšolskih otrok, ki živijo ob meji; 3. izhodišča za razumevanje izzivov dvojezičnega razvoja; 4. izhodišča za pomoč ob morebitnih fonoloških zaostankih.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se