Banka znanja: povezovanje in usmerjanje intelektualnega potenciala Slovencev v Italiji

Aplikativni raziskovalni program v režiji inštituta

Nosilec: SLORI
Sodelujejo: vsi sodelavci
Obdobje izvajanja programa: od leta 2000 dalje

Skrb za povezovanje znanstvenega in strokovnega potenciala Slovencev v Italiji je od same ustanovitve ena izmed temeljnih nalog inštituta. Program Banka znanja temelji na spodbujanju intelektualnega razvoja slovenske narodne skupnosti z boljšim vključevanjem teh strokovnjakov v družbeni sistem manjšine. Med glavnimi izhodišči programa je tudi krepitev povezovanja med matičnim in zamejskim znanstvenoraziskovalnim okoljem oziroma prispevanje k uresničevanju načela skupnega slovenskega znanstvenega prostora. Program je že vrsto let na prednostni lestvici dejavnosti inštituta, čeprav ne gre za klasično obliko raziskovalnega dela, temveč bolj za strokovno delo na tako imenovani raziskovalni infrastrukturi.

Program se razvija v različne smeri. Med glavnimi dejavnostmi velja omeniti:

  • pripravo evidenc o znanstvenem potencialu slovenske skupnosti v Italiji, tj. akademikov, raziskovalcev in doktorskih študentov različnih znanstvenih področij, ki delujejo na poselitvenem ozemlju slovenske narodne skupnosti v deželi FJK, pa tudi zunaj njega, v drugih italijanskih deželah, v Sloveniji oziroma drugod v tujini;  
  • pripravo evidenc o strokovnem potencialu slovenske narodne skupnosti v Italiji, tj. strokovnjakov različnih področij, ki delujejo na poselitvenem ozemlju slovenske narodne skupnosti v deželi FJK, pa tudi zunaj njega, v drugih italijanskih deželah, v Sloveniji oziroma drugod v tujini;  
  • zbiranje gradiva v zamejskih medijih (člankov, intervjujev ipd.) o mladih iz vrst slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki študirajo in delajo v tujini;
  • vključevanje raziskovalcev, strokovnjakov in doktorskih študentov iz vrst slovenske narodne skupnosti v Italiji v raziskovalne projekte in znanstvene razprave inštituta.

Ena od ustaljenih oblik povezovanja je organizacija periodičnih strokovnih srečanj slovenskih pravnikov v Italiji, ki jo inštitut namenja strokovnemu povezovanju odvetnikov, notarjev, sodnikov in drugih pravnih profilov iz vrst slovenske narodne skupnosti v Italiji. V letu 2020 je potekala že tretja izvedba strokovnega srečanja pravnikov (prvo je pred štirimi leti potekalo v Gorici, drugo pred dvema letoma na Opčinah), ki so se 3. decembra zbrali v virtualnem prostoru aplikacije ZOOM. Srečanja nudijo priložnost za strokovno razpravo, izpopolnjevanje in utrjevanje poklicnih vezi. Junija 2022 je v Trstu potekalo četrto tovrstno srečanje, od januarja 2022 pa so bili slovenski pravniki avtorji pripevkov v rubriki Primorskega dnevnika Norma v praksi, ki jo je koordiniral SLORI.

Strateški cilj za 2020–2024 je ustvariti virtualno informacijsko omrežje, ki naj slovenske znanstvenike, strokovnjake in druge kadrovske profile v tujini povezuje z matičnim okoljem slovenske narodne skupnosti v Italiji. Izhajamo namreč iz predpostavke, da je izseljeni potencial lahko za skupnost koristen in uporaben, saj lahko pridobljeno znanje, veščine in izkušnje »vrača« matičnemu okolju na različne načine, na primer prek dela, izobraževanja ali svetovanja na daljavo. Namen je ustvariti spletno platformo, ki bi združevala povpraševanje skupnosti po določenih strokovnih profilih in ponudbo teh profilov, virtualno poslovno omrežje po zgledu LinkedIna, ki bi omogočilo, da ta intelektualni potencial za skupnost ne bi bil izgubljen. V primeru uspešnosti projekta bi omenjena platforma lahko postala zgled pri upravljanju procesa »bega možganov« tudi v drugih manjšinskih kontekstih, kjer je vprašanje vse bolj aktualno in pomembno.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se