Izobraževanje in izpopolnjevanje

Ponujamo izobraževalneprograme, tečaje, delavnice in predavanja za utrjevanje znanja, spretnosti in veščin v slovenščini med govorci jezika, še posebej pa med posamezniki, ki zaradi svojega poklica in/ali družbene vloge nosijo odgovornost prenašanja jezika na druge naslovnike. 

Prednostne ciljne skupine izobraževalnih dejavnosti so:

  • vzgojitelji in učno osebje vrtcev ter šol s slovenskim učnim jezikom v deželi FJk in dvojezičnega slovensko-italijanskega večstopenjskega zavoda v Špetru;
  • izvoljeni predstavniki, člani upravnih organov in uslužbenci v javni upravi, ki so govorci slovenskega jezika;
  • člani upravnih organov in uslužbenci v slovenskih ustanovah, organizacijah in društvih (političnih, kulturnih, športnih, socialnih, mladinskih, itd.);
  • novinarji, publicisti, uredniki.

Predvidena je tudi priprava virov, orodij in tehnologij za jezikovno izobraževanje ter izpopolnjevanje na daljavo, ki naj upoštevajo specifične potrebe obravnavanih ciljnih skupin.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se