Dr. Maja Melinc Mlekuž

Maja Melinc Mlekuž je diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti ter sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in tam tudi doktorirala iz didaktike književnosti in jezika. Od leta 2008 uči na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, in sicer kot lektorica za slovenščino kot drugi/tuji jezik, asistentka za slovensko književnost ter didaktiko jezika in književnosti; sedaj je nosilka predmeta Slovenščina za tujce. Vrsto let je poučevala slovenščino in zgodovino na slovenskih šolah v Italiji. Je v uredniškem odboru revije Slovenščina v šoli Zavoda RS za šolstvo. Posveča se vprašanjem razvijanja narodne identitete in medkulturne zmožnosti, didaktiki slovenskega jezika ter empiričnemu pedagoškemu raziskovanju na območju slovensko-italijanskega kulturnega stika. Od leta 2019 je kot raziskovalka zaposlena na Slovenskem raziskovalnem inštitutu (SLORI) v Trstu. 

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se