Razpis za raziskovalne sodelavce (m/ž)

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) v Trstu

išče sodelavce in sodelavke, ki se raziskovalno zanimajo za slovensko narodno skupnost v Italiji, analizo njene družbene strukture, funkcije v sklopu njenega naselitvenega in družbenega prostora, njenih razvojnih procesov na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in vzgojno-izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks ter komunikacije.

Prednostno iščemo te kandidate (m/ž):

 • raziskovalni sodelavec s področja statistike (izvedenec za statistično obdelavo podatkov);
 • raziskovalni sodelavec s področja vzgojno-izobraževalnih ved, s posebnim poudarkom na didaktiki slovenskega jezika;
 • raziskovalni sodelavec s področja jezikoslovnih ved;
 • raziskovalni sodelavec z enega od področij družbenih ali humanističnih ved, ki se zanima za raziskovanje Slovencev v videmski pokrajini.

Prednostno iščemo kandidate, ki ustrezajo enemu od teh profilov:

 • raziskovalec z doktoratom znanosti;
 • doktorski študent;
 • kandidat z visokošolsko (univerzitetno) izobrazbo, ki se namerava vpisati na doktorski študij.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati z visokošolsko (univerzitetno) izobrazbo, ki se ne nameravajo vpisati na doktorski študij.

Od kandidatov se zahteva:

 1. visokošolska izobrazba (vsaj diploma druge bolonjske stopnje ali diploma po 4-letnem predbolonjskem programu);
 2. odlično znanje (stopnja: J1) slovenskega jezika, dobro znanje (stopnja: B2) italijanskega in angleškega jezika;
 3. poznavanje teoretskih in praktičnih vidikov dela na področju, za katero se kandidat prijavlja;
 4. sposobnost dela v skupini, strokovna samostojnost, prilagodljivost, komunikativnost in samoiniciativnost.

Kandidati morajo predstaviti osnutek raziskovalnega projekta (do največ 3.500 znakov s presledki), ki ga želijo izvajati v okviru delovnega razmerja s SLORI-jem. Predlagani raziskovalni projekt je lahko predstavljen kot podoktorski projekt ali nadgradnja doktorske disertacije (če je kandidat že doktor znanosti), doktorski projekt (če je kandidat vpisan na doktorski študij), načrt doktorskega projekta (če se kandidat namerava vpisati na doktorski študij) ali povzetek raziskovalnega projekta.

Poleg specifičnega raziskovalnega dela je predvidena tudi pomoč pri drugih znanstvenih in strokovnih dejavnosti inštituta ter pri organizaciji, koordinaciji in izvedbi javnih dogodkov in projektov.

Predvidena je zaposlitev enega ali več kandidatov s pogodbo za določen čas (12 mesecev) in možnostjo podaljšanja sodelovanja. Obseg in razpored tedenskih ur dela bo določen po dogovoru med zaposlenim in delodajalcem. Delovno razmerje bo predvidoma sklenjeno aprila 2022.

Kandidate vabimo, da nam na e-naslov info@slori.org pošljejo svoj življenjepis (CV) v slovenskem jeziku, predlog raziskovalnega projekta ter izpolnjen prijavni obrazec.

Prijave zbiramo do 7. 3. 2022.

Prejete vloge, življenjepise in predloge raziskovalnih projektov bo pregledala strokovna komisija. Komisija lahko po potrebi pred izborom opravi razgovor s kandidati ali jih prosi za dodatne informacije oziroma dokazila. Vsi kandidati bodo obveščeni o rezultatih razpisa.

SLORI si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega izmed prijavljenih kandidatov.

Dodatne informacije: info@slori.org.

Obveščamo vas, da bomo osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, hranili in obdelovali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. Posamezniki s prijavo na ta razpis privolijo v obdelavo osebnih podatkov za namene, ki so potrebni za izvedbo razpisnih postopkov in za oblikovanje kadrovskih evidenc.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se