Razpis za podelitev raziskovalne štipendije mladim diplomantom, magistrom in doktorjem znanosti (m/ž)

Objavil ga je Oddelek za politične in družbene vede Univerze v Trstu v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI)

Oddelek za politične in družbene vede Univerze v Trstu in Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) že vrsto let aktivno sodelujeta na področju družboslovnega raziskovanja. Predmet tega sodelovanja so temeljne in aplikativne raziskave s področja etničnih študij, manjšinskih vprašanj in razvojnih procesov obmejnih območij. Raziskovalni projekti temeljijo na proučevanju teoretičnih in empiričnih spoznanj, povezanih z oblikami sožitja v večetničnih in večjezikovnih družbah, posebno pozornost pa namenjajo tudi razumevanju družbeno-kulturnega okolja, v katero je vpeta slovenska narodna skupnost v Italiji. Obe instituciji tudi izrecno spodbujata mlade in perspektivne raziskovalne sile z razpisovanjem raziskovalnih nalog in natečajev za sofinanciranje podiplomskega študija.

V zgoraj prikazani okvir medinstitucionalnega sodelovanja sodi tudi nedavna objava razpisa za podelitev raziskovalne štipendije (ital. »assegno di ricerca«), ki jo Oddelek za politične in družbene vede Univerze v Trstu namenja mladim diplomantom, magistrom in doktorjem znanosti. Razpis, ki je objavljen na spletni strani tržaške univerze (glej hiperpovezavo http://web.units.it/node/36593/assegno/pub), predvideva podelitev enoletne raziskovalne štipendije za načrtovanje in izvedbo raziskovalnega projekta z naslovom Identità liquide. Il caso della scuola con lingua di insegnamento slovena di Vermegliano (slov. Tekoče identitete: primer šole s slovenskim učnim jezikom v Romjanu). Cilji in predvidene vsebine raziskovalnega projekta so povzete na 22. strani besedila omenjenega razpisa. V skladu s sporazumom o sodelovanju med Oddelkom in SLORI-jem bo izbrani kandidat (m/ž) raziskovalno delo opravljal v tesnem sodelovanju z obema ustanovama.

Raziskovalno delo traja 12 mesecev, štipendija pa znaša 21.000 EUR bruto. Pogoji za prijavo predvidevajo visokošolsko izobrazbo (diplomo druge bolonjske stopnje, diplomo štiriletnih študijskih programov ali predbolonjski specialistični magisterij), pridobljeno v Italiji, ali ustrezen naziv, pridobljen v tujini;  raziskovalne izkušnje, povezane s tematiko razpisa (dokazilo v obliki življenjepisa); stalno ali začasno prebivališče na ozemlju Furlanije – Julijske krajine; starost do izpolnjenega 40. leta in dobro znanje italijanskega ter slovenskega jezika. Pobudniki vabijo zainteresirane kandidate, da se natančno seznanijo z razpisnimi pogoji. Rok za prijavo zapade 29. aprila.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se