Razpis za dodelitev denarnih spodbud študentom iz videnske pokrajine, ki vpisujejo dodiplomski in podiplomski študij v Republiki Sloveniji in Razpis za raziskovalne projekte v videnski pokrajini

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) in Inštitut za slovensko kulturo (ISK) razpisujeta:

1. Razpis za dodelitev denarnih spodbud študentom iz videnske pokrajine, ki vpisujejo dodiplomski in podiplomski študij v Republiki Sloveniji in

2. Razpis za raziskovalne projekte v videnski pokrajini

20. novembra poteče rok za prijavo

Skladno z okvirnim sporazumom med Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI) in Ištitutom za slovensko kulturo (ISK) o sodelovanju in sofinanciranju raziskovalne dejavnosti slovenske manjšine v videnski pokrajini, SLORI in ISK objavljata zgoraj omenjena razpisa. S tem želita poskrbeti za to, da se slovenski manjšinski intelektualni potencial ne izgubi in razprši, temveč utrdi in okrepi, kar je seveda povezano s sposobnostjo pritegovanja in vključevanja manjšinske študentske populacije v delovanje obeh institucij.

Na razpis za dodelitev denarnih spodbud študentom, ki vpisujejo dodiplomski in podiplomski študij v Republiki Sloveniji se lahko prijavijo slovensko govoreči italijanski državljani iz videnske pokrajine, ki študirajo na državnih univerzah v Sloveniji in se prepoznavajo v slovenski narodni skupnosti v Italiji.

Na razpis za raziskovalne projekte v videnski pokrajini se lahko prijavijo slovensko govoreči študentje ali mladi diplomiranci do 35. leta starosti, z italijanskim državljanstvom in stalnim bivališčem v videnski pokrajini, ki se prepoznavajo v slovenski narodni skupnosti v Italiji.

Rok oddaje prijavne dokumentacije je 20.11. 2009.

Razpisna dokumentacija je dostopna na sedežu naslednjih institucij:
•  v Špetru: slovenski kulturni center;
•  v Čedadu: kulturno društvo Ivan Trinko, Novi Matajur, Dom;
•  v Ukvah: slovensko kulturno središče Planika;
•  na Solbici (Rezija): Zveza slovenskih kulturnih društev;
•  v Trstu: SLORI (Trg Giotti 1; tel: 040 636663; trst@slori.it).

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se