Natečaj Slovenskega raziskovalnega inštituta za diplomska in podiplomska dela 2007

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) razpisuje nagrade za zaključena diplomska in podiplomska dela (diplome prve stopnje, oz. diplome druge stopnje, magisteriji in doktorati). Razpis je namenjen interesentom, ki so do zapadlosti razpisa opravili diplomski oz. podiplomski študij na družboslovnih področjih, s katerimi se večinoma ukvarja SLORI.

Višino nagrad določi Upravni odbor SLORI-ja za vsako leto posebej. Z nagradami namerava SLORI obenem stimulirati mlade in perspektivne diplomirane strokovnjake, ki izhajajo iz slovenske skupnosti v Italiji, k študijskemu izpopolnjevanju in raziskovalnemu delu oziroma sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom pri specifičnih raziskovalnih projektih.

Razpisni pogoji 2007

Na razpis SLORI-ja v letu 2007 za nagrade zaključenih diplomskih in podiplomskih del se lahko prijavijo slovensko govoreči italijanski državljani, ki so v akademskih letih 2004/2005 in 2005/2006 diplomirali /  magistrirali / doktorirali na univerzah v Italiji, Sloveniji in drugih državah in ki se prepoznavajo s slovensko skupnostjo v Italiji.

Izmed prejetih prijav bo Znanstveni svet SLORI-ja predlagal Upravnemu odboru kandidate, oziroma diplomska in podiplomska dela, za katere bo sodil, da predstavljajo pomemben ali svež doprinos k poznavanju tematik slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture, funkcije v sklopu njenega naselitvenega ter širše-družbenega prostora, njenih razvojnih procesov na družbeno-kulturnem in družbeno-političnem področju, medetničnih odnosov, identitete in jezikovne prakse, izobraževanja in komunikacije, oziroma iz področja vseh tistih tematik, za katere je SLORI tradicionalno zainteresiran.

Ob oddaji prijavnega obrazca morajo kandidati v zaprti ovojnici z oznako “Razpis SLORI za univerzitetne naloge 2007” priložiti še :
a) fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je mogoče razbrati kandidatove osebne podatke, državljanstvo in kraj stalnega bivanja;
b) kopijo diplomske / magistrske / doktorske naloge;
c) kratko predstavitev obdelane tematike, razlogov za njeno izbiro in pomena dela za slovensko skupnost v Italiji diplomske naloge, magisterija oz. doktorata z lastnoročnim podpisom in datumom. (V obsegu največ ene tipkane strani)

Naloge (diplomske, magistrske, doktorske)  bo SLORI nagradil s spodaj navedenimi denarnimi zneski.

SLORI bo lahko poskrbel tudi za publikacijo del, ki so primerna za objavo (v nespremenjeni ali predelani obliki, posamezno ali skupinsko) v posebni zbirki SLORI, na osnovi priporočil Znanstvenega sveta ter sklepa Upravnega odbora SLORI-ja, ki bo upošteval število nalog in njihovo pomembnost na osnovi razpoložljivih finančnih sredstev.

 ITALIJA

SLOVENIJA

VIŠINA NAGRADE

ŠTEVILO NAGRAD

SKUPNI ZNESEK

3 letna diplomska naloga

Diplomska naloga

         200 €

5

1.000 €

4 ali 3+2 letna diplomska naloga

Magistrska naloga

         500 €

6

3.000 €

Doktorska naloga

Doktorska naloga

2.000 €

          3

6.000 €

Upravni odbor SLORI-ja lahko v primeru nižjega števila prijavljenih kandidatov oz. neprimernosti / neskladnosti nalog z razpisom poviša posamezne nagrade ali pa preostala sredstva uporabi za publikacijo nalog oz. zneske prenese na naslednje študijsko leto.

Izbor izbranih prošenj in nalog bo opravljen predvidoma v 60 dneh od datuma zapadlosti.

Razglasitev nagrajencev za leto 2007 bo na Dnevu raziskovalcev, 28. septembra 2007 v Gorici.

Prijavne obrazce z razpisnimi pogoji lahko interesenti dobijo v Narodni in študijski knjižnici (NŠK) v Trstu (ul. S.Francesco 20/I), v Slovenski ljudski knjižnici D. Feigel v Gorici (Corso Verdi 51), na sedežu društva I. Trinko v Čedadu (ul. IX Agosto 8), na sedežu društva Planika v Ukvah (ul. Pontebba 28) in na sedežu Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI), Trst, Trg Giotti 1, tel. 040 636663, trst@slori.it, kjer nudimo tudi dodatne informacije ali na spletni strani www.slori.org.

Rok oddaje prijavne dokumentacije je 02.7.2007 na sedežu SLORI ali po pošti (s priporočenim pismom oddanim najkasneje 02.7.2007).

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se