Izobraževalni program: Slovenščina za nesloveniste

Objavljamo prosta vpisna mesta za izobraževalni program Slovenščina za nesloveniste, ki je bil izbran na razpisu za akreditacijo izobraževalnih programov, namenjenih pedagoškemu kadru vrtcev in šol s slovenskim učnim jezikom. Postopek akreditacije je vodil Urad za šole s slovenskim učnim jezikom pri Deželnem šolskem uradu.

Namenjen je vsem tistim učiteljem in profesorjem, ki sicer ne poučujejo predmeta slovenščina, a se dobro zavedajo pomena jezikovnega zgleda pri vseh predmetih in s tem vpliva na jezikovno zmožnost mladih.

Na šestih srečanjih (po Zoomu), od 20. 10. do 2. 12. 2022, bomo skupaj s šestimi predavatelji osvežili jezikovna pravila in si pogledali 30 najpogostejših slovničnih napak, skladenjsko, zvrstno in pravopisno ustreznost pisnih besedil, pa tudi načela prevajanja in pomen terminološke doslednosti strokovnega izrazja pri različnih šolskih predmetih. Preverili bomo, kako nam je pri jezikovni ustreznosti besedil lahko v pomoč informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) in skupaj pregledali e-gradiva posameznih predmetnih področij. Program bomo zaokrožili z delavnico o vlogi spomina pri uporabi jezika kot sredstva učenja.

Vljudno vas vabimo, da prijavnico izpolnite in nam jo do petka, 14. 10. 2022, pošljete na naslov info@slori.org

Pri plačilu kotizacije (150,00 €) lahko učitelji in profesorji, ki ste zaposleni za nedoločen čas, koristite dobroimetje na t. i. »učiteljevi kartici« (Carta del Docente), za učitelje in profesorje z zaposlitvijo za določen čas (suplente) je izobraževalni program brezplačen

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se