Izobraževalni program: Slovenščina v vrtcu

Objavljamo prosta vpisna mesta za izobraževalni program Slovenščina v vrtcu, ki je bil izbran na razpisu za akreditacijo izobraževalnih programov, namenjenih pedagoškemu kadru vrtcev in šol s slovenskim učnim jezikom. Postopek akreditacije je vodil Urad za šole s slovenskim učnim jezikom pri Deželnem šolskem uradu.

Na sedmih petkovih srečanjih (po Zoomu), od 21. 1. do 4. 3. 2022, bomo skupaj s petnajstimi predavateljicami obravnavali vlogo jezika pri profesionalnem razvoju vzgojiteljev, didaktične strategije pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti v vrtcu, vaje fonološkega zavedanja, spomina in pozornosti ter prepoznavanje splošnih in specifičnih učnih težav (SUT); pogovorili se bomo o vlogi staršev in družbenega okolja pri jezikovnem razvoju dvojezičnega otroka v vrtcu ter med seboj delili različne primere dobre prakse za učenje slovenščine v vrtcu. Skupaj bomo pripravili tudi smernice za jezikovno vzgojo v predšolskem obdobju, od 1. do 3. in od 3. do 6. leta, ki se bodo povezovale z lani pripravljenim učnim načrtom za osnovno šolo. Na preteklih izobraževalnih programih se je že pokazalo, da skupno načrtovanje in medsebojna izmenjava mnenj lahko obrodi sadove, prepričani smo, da bo tako tudi tokrat.

Vljudno vas vabimo, da prijavnico izpolnite in nam jo do srede, 19. 1. 2022, pošljete na naslov info@slori.org.

Pri plačilu kotizacije (150,00 €) lahko vzgojiteljice in vzgojitelji, ki ste zaposleni za nedoločen čas, koristite dobroimetje na t. i. »učiteljevi kartici« (Carta del Docente), za vzgojitelje z zaposlitvijo za določen čas (suplente) je izobraževalni program brezplačen. 

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se