Tretja deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine

Devan Jagodic (ur.)
Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina, Deželni svet Furlanije – Julijske krajine, Trst, 2022

Zbornik je rezultat zbranih prispevkov, predstavljenih na Tretji deželni konferenci o varstvu slovenske manjšine, ki je potekala 12. in 19. novembra 2021 v dvorani deželnega sveta FJK v Trstu. Tako kot že v prvih dveh izvedbah konference v letih 2012 in 2017 je SLORI tudi tokrat predstavil raziskovalne izsledke v tematskih referatih, ki jih je določil organizacijski odbor konference.

Teme, ki jih je konferenca obravnavala, so bile: 1) ocena izvajanja določb zaščitne zakonodaje: opažene težave in morebitne pomanjkljivosti (strokovni referat je pripravila Adriana Janežič); 2) večjezično šolanje v Kanalski dolini: mit ali realen scenarij? (strokovni referat je pripravila dr. Maja Mezgec); 3) ocena izvajanja določb iz 10. člena Zaščitnega zakona 38/2001 o krajevnih imenih in javnih napisih (strokovni referat je pripravila dr. Zaira Vidau); 4) Centralni urad za slovenski jezik pri Avtonomni deželi Furlaniji – Julijski krajini: pregled delovanja in novi izzivi (strokovni referat sta pripravili dr. Matejka Grgič in Fedra Paclich); 5) koncept deželne jezikovne politike za slovenščino: teoretska izhodišča, cilji, področja ukrepanja in institucionalni okvir (strokovni referat so pripravili dr. Matejka Grgič, dr. Sara Brezigar in dr. Devan Jagodic).

Spoznanja predstavljenih strokovnih referatov so bila predmet nadaljnje obravnave v okviru delovnih skupin, v katerih so sodelovali številni predstavniki politike, institucij in civilne družbe slovenske narodne skunposti v Italiji. SLORI je tudi tokrat poskrbel za ureditev dvojezičnega konferenčnega zbornika, v katerem je zbral vsa poročila, prispevke in referate ter poskrbel za njihov prevod in lektoriranje.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se