Trendi prehajanja iz ene stopnje šolanja v drugo v obdobju šolskih let 1986/87-2021/22

Vrtci in šole s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji

Ena izmed prednosti zbiranja in urejanja podatkov o vpisih v vrtce in šole s slovenskim učnim jezikom in dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji je vpogled v pot šolanja, ki jo posamezne generacije otrok opravijo v slovenskem učnem okolju. Ker je v zvezi s tem prišlo do nekaterih novosti z naraščanjem otrok iz jezikovno »mešanih« in zlasti neslovensko govorečih
družin, smo želeli ugotoviti, ali in koliko se je osip vpisov pri prehajanju iz ene stopnje šolanja v drugo spremenil. Da smo lahko izvedli to primerjavo, so morale prve generacije malčkov novega tisočletja vstopiti v zadnjo stopnjo šolanja.
V longitudinalni analizi smo upoštevali število vpisanih v vrtcih (tudi občinskih) in šolah s slovenskim učnim jezikom in dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji od Špetra do Milj. Število se nanaša na otroke, učence in dijake ob začetku obiskovanja posamezne stopnje šolanja.

http://www.slori.org/wp-content/uploads/2022/01/predstavitev-vpisi_prehajanja_2021.pdf

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se