Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu

Vera Kržišnik-Bukić (ur.)
INV, SZI, SNIUJ, SLORI, Ljubljana, 2017

Publikacija Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi s podnaslovom Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu je prvi, uvodni zvezek od štirih, ki so nastali po istoimenskem raziskovalnem projektu, ki so ga med leti 2013 in 2016 izvajali sodelavci štirih inštitutov: Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani (INV), Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu (SZI), Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu (SNIUJ) in Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu (SLORI). Gre za raziskavo o slovenski mladini, ki živi v štirih državah, sosedah Republike Slovenije. Prav zato publikacija obravnava problematiko na štirih različnih lokacijah: v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem. Štiri glavna poglavja obravnavajo splošni položaj mladih v omenjenih slovenskih zamejstvih. Teoretično-metodološki uvod, zaključno primerjavo med zamejstvi ter sklep je prispevala Vera Kržišnik-Bukić, prispevek o mladih v slovenskem v zamejstvu v Italiji pa Zaira Vidau.

Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu je znanstveno in družbeno relevanten ter za znanstveno, strokovno in širše bralstvo zanimiv uvod v naslednje zvezke, ki nastajajo v okviru projekta Mladi v slovenskem zamejstvu.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se