Slovensko gospodarstvo na Tržaškem in Goriškem: razvoj, stanje, perspektive

I. Guardiancich
Annales ZRS Koper, Trst, Sklad Libero in Zora Polojaz
Koper, Trst 2022

Znanstvena monografija je rezultat izsledkov večletnega raziskovalnega projekta, ki sta ga podprla Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) in Sklad Libera in Zore Polojaz. Delo predstavlja svež, izviren in pomemben prispevek k raziskovanju gospodarskega in širše družbenega položaja Slovencev v Italiji na prehodu iz starega v novo tisočletje. Knjigo je založila znanstvena založba Annales, ki deluje v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper.

Avtor monografije je dr. Igor Guardiancich, tržaški raziskovalec na Oddelku za politologijo, pravo in mednarodne študije Univerze v Padovi, z daljšo študijsko in poklicno prakso na različnih mednarodnih akademskih in znanstvenih institucijah. Njegove raziskave se osredotočajo na primerjalno politično ekonomijo in socialne politike, tokrat pa je svojo pozornost docela posvetil analizi gospodarstva slovenske narodne skupnosti v Italiji, kateri tudi sam pripada.

»Delo naslavlja vprašanje razvoja slovenskega gospodarstva na Tržaškem in Goriškem v povojnem času, natančneje od podpisa Londonskega memoranduma leta 1954 do nastopa pandemije zaradi bolezni covid-19. Guardiancich poskuša osvetliti politično-ekonomske okoliščine obdobja, v katerem je manjšinsko gospodarstvo doživelo neverjeten vzpon, in razmere, ki so po razpadu Jugoslavije pripeljale do zloma tedanjega modela družbenega gospodarstva ter do posledične prilagoditve novi realnosti, ki je manjšinsko skupnost v končni fazi pripeljala v položaj ekonomske odvisnosti od državnega financiranja. Povojno gospodarsko parabolo Slovencev na Tržaškem in Goriškem avtor razdeli na tri pomenljive faze – vzpon, propad in odvisnost,« je v svoji recenziji napisala doc. dr. Sare Brezigar.

Knjiga namreč opozarja na zapleteno obdobje, za katero je bilo značilno delovanje številnih pogosto nasprotujočih si dejavnikov, notranjih in zunanjih, lokalnih, nacionalnih in mednarodnih, političnih in gospodarskih. Po mnenju drugega recenzenta, prof. dr. Giovannija Panjeka, je Guardiancich prevzel veliko in pogumno nalogo, »saj so dogodki še aktualni in jih ni lahko obravnavati s potrebno odmaknjenostjo. Zato moramo biti avtorju hvaležni za njegov ambiciozni poskus. Bližina obravnavanih dejstev ima sicer lahko tudi pozitivne vidike, saj omogoča uporabo neposrednih virov pričevanja. Toda to se lahko pokaže tudi kot past, ko pričevalci pripadajo različnim in morda nasprotujočim si političnim in ideološkim opcijam.«

Publikacija je nadgradnja večletnega strokovnega sodelovanja med Skladom Polojaz in SLORI-jem. To sega že v prvo desetletje tisočletja, ko sta si organizaciji zamislili in izpeljali nekaj skupnih projektov o kakovosti (pouka) slovenščine na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Znanstveno delo o manjšinskem gospodarstvu želi biti nova podlaga za premisleke o razvojnih perspektivah slovenske skupnosti na naglo spreminjajočem se mednarodnem, čezmejnem in regionalnem prizorišču.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se