Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih

Moreno De Toni (ur.)
SLORI, Società Filologica Friulana, Unione Italiana – Trst, Videm, Koper, 2013

Dvojezična publikacija (SLO, ITA) sodi med aktivnosti čezmejnega projekta EDUKA. V njej so zbrana tematska poglavja, ki obravnavajo kulturno, etnično in jezikovno raznolikost naše družbe in šole. Publikacija se osredotoča na slovenski in italijanski prostor ter na razvijanje medkulturnega dialoga med večinskimi, priseljenskimi in manjšinskimi skupnostmi. Poglavja so sestavljena iz dveh delov. Prvi (teoretični) del je namenjen učiteljem, zato so v njem izpostavljeni cilji, teoretična izhodišča, napotki za reševanje in literatura za nadaljnje delo. Drugi del je delavnica v obliki delovnega lista na dveh straneh, namenjena kopiranju in neposredni uporabi za delo z učenci v razredu.

Publikacija v PDF formatu

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se