Projekt ŠOLA – Vpetost v slovenski in italijanski kulturni prostor


Prvošolci srednjih šol s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji (šolsko leto 2019/20)

V sklopu šeste izvedbe raziskovalnega projekta ŠOLA smo v vprašalnik za prvošolce prvo- in drugostopenjskih srednjih
šol vključili vprašanje o vpetosti v slovenski in italijanski kulturni prostor. Zamisel je nastala v okviru proučevanja stopnje
vključenosti mlajših generaciji v slovensko manjšinsko okolje in iz potrebe po iskanju novih načinov raziskovalnega
preverjanja na tem področju. Doslej smo glavno pozornost namenili občutku narodne pripadnosti. V dosedanjih
izvedbah smo ugotavljali, da ta podatek premalo pove o dejanski vključenosti mladih v slovensko in italijansko kulturno
dogajanje, samoopredelitveno vprašanje o narodni identiteti pa nekaterim anketirancem povzroča težave, ker ga ne
razumejo najbolje.

http://www.slori.org/wp-content/uploads/2020/05/Predstavitev-vpetost-apr-2020.pdf

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se