Projekt ŠOLA – Raznolikost maternih jezikov

Vrtci in šole s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji (šolska leta 2010/11, 2014/15 in 2019/20)

V analizah in raziskavah Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) pogosto obravnavamo vprašanje jezikovne raznolikosti. Pri urejanju podatkov o maternem jeziku/jezikih šolajoče se populacije se ob slovenščini in italijanščini redno pojavljajo še drugi jeziki, ki jih običajno vključimo pod »drugo« ali jih skupaj z italijanščino poimenujemo kot neslovenske jezike. Čeprav je teh primerov relativno malo, jih je vsekakor dobro podrobneje analizirati. Uporabljeni podatki izhajajo iz longitudinalnega raziskovalnega projekta ŠOLA in se nanašajo na materni in pogovorni jezik/jezike vpisanih v vrtce in šole s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji ob vstopu v posamezno stopnjo šolanja v šolskih letih 2010/11, 2014/15 in 2019/20.

http://www.slori.org/wp-content/uploads/2022/04/predstavitev-tuji_jeziki_2022-1.pdf

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se