Projekt PoMATURI – Poročilo za leto 2019

Izobraževalni in zaposlitveni položaj dijakov, ki so maturirali na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah v Italiji v letu 2018

V današnji dobi hitrih družbenih sprememb in vedno večje mobilnosti je spremljanje izobraževalnih in zaposlitvenih poti mladih vse prej kot enostavna naloga. Že sestava populacije, na osnovi katere bi lahko strokovno in znanstveno proučili dinamiko študijskih izbir in delovnih izkušenj mlade generacije, postaja z zadnjimi predpisi o varstvu osebnih podatkov težje izvedljiva. Pomenljivosti informacij o izobraževalnem in zaposlitvenem položaju mladih ni treba posebej poudarjati. Brez teh podatkov je težko razumeti, v katero smer se razvija nov intelektualni in delovni potencial ter katere ukrepe bi bilo treba sprejeti in izvesti, da se ga čim smotrneje izkoristi. Za manjšinsko skupnost so ta spoznanja še posebej pomembna, saj sta zlasti od izbir in odločitev mladih odvisna obstoj in rast te skupnosti.
S problematiko nadaljnjega izobraževanja in zaposlovanja višješolskih dijakov se ukvarjajo slovenske drugostopenjske šole v Italiji. V okviru samoocenjevanja učnih dejavnosti morajo namreč upoštevati srednjeročne rezultate, ki jih bivši dijaki dosežejo v sklopu nadaljnjega študija in vključevanja v svet dela. V sodelovanju s SLORI-jem so ravnateljstva teh šol izdelala raziskovalni projekt o nadaljnjih študijskih in delovnih izkušnjah svojih bivših dijakov. Namen je vzpostaviti poenoten način zbiranja teh podatkov ter analizirati značilnosti izobrazbenih in poklicnih profilov bivših maturantov celovito.

http://www.slori.org/wp-content/uploads/2019/04/predstavitev-2019.pdf

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se