PREPLETANJA: didaktični priročnik za medkulturno vzgojo brez meja

Nives Zudič Antonič in Anja Zorman (ur.)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Koper, 2014

Priročnik Prepletanja je nastal v sklopu projekta Eduka. Priročnik pomaga pri razvijanju medkulturnega zavedanja, ki je v zadnjem času vedno pomembnejše, saj so različne spremembe v sodobni družbi, predvsem migracije ljudi, povzročile, da postaja naša družba večkulturna. Če želimo našo družbo narediti medkulturno, se moramo že zgodaj načrtno in sistematično posvečati razvijanju medkulturnega zavedanja ter ga razvijati skozi celoten izobraževalni proces. Temeljno poslanstvo medkulturne vzgoje je razvijanje sposobnosti sobivanja z ljudmi različnih jezikovnih in kulturnih izvorov, tako z ljudmi, ki že ves čas živijo v našem okolju (avtohtone in druge etnične skupine), kot z ljudmi, ki so se nam pridružili v zadnjem času. Poznavanje, razumevanje in sprejemanje drugačnosti omogočajo človeku, da sprejema prisotnost več kultur v lastnem prostoru kot vrednoto in kot možnost za nadaljnji razvoj svoje osebnosti. Prav krepitev takega pogleda na svet je namen priročnika.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se