Predvideni vpisi prvošolcev na posamezni stopnji šolanja v obdobju šolskih let 2022/23-2032/33

Vrtci in šole s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji

Rastoča krivulja vpisov v šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ki je pot navzgor začela konec prejšnjega stoletja na Goriškem in na začetku novega na Tržaškem, je v zadnjih štirih letih obrnila smer. Spust krivulje je odvisen predvsem od negativnega demografskega trenda, ki ga označuje upadanje rojstev. Na pojav vplivajo še posebej večja mobilnost mladih, podaljšano bivanje v izvornih družinah in odlašanje s starševstvom.
Da bi lahko vsaj približno razumeli, v kolikšni meri bo že nekajletni padec vpisov v otroške vrtce vplival oziroma zmanjšal število vpisanih v osnovne ter zlasti prvo- in drugostopenjske srednje šole, smo pripravili longitudinalno analizo in pri statističnem izračunu upoštevali trend prehajanja posamezne generacije iz ene stopnje šolanja v drugo.

http://www.slori.org/wp-content/uploads/2022/01/predstavitev-vpisi_2022_2032.pdf

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se