Porajajoča se pismenost v dvojezičnem okolju

Tanja Colja
Ciljno začasno združenje “JezikLingua”, SLORI, Trst, 2013

Knjiga prinaša izsledke raziskave Razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti (porajajoča se pismenost) v domačem okolju v slovenskem jeziku med otroki, ki obiskujejo vrtce s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ki jo je izvedel Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) v okviru strateškega projekta JEZIKLINGUA, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Namen raziskave je bil preučiti, kako se družinska ali porajajoča se pismenost razvija pri otrocih, ki odraščajo v dvojezičnem okolju, in kako ta proces doživljajo oz. urejajo starši, katerih otroci obiskujejo otroški vrtec s slovenskim učnim jezikom v tržaški in goriški pokrajini ali dvojezični vrtec v Špetru. V te vrtce se poleg otrok, ki izhajajo iz slovensko govorečih družin, namreč že vrsto let vpisujejo tudi otroci iz mešanih zvez/zakonov ali popolnoma neslovensko govorečih družin. Monografija prikazuje, kako jezikovno različne tipologije družin pripravljajo svoje otroke na opismenjevanje, katere so bralne, pogovorne in pisalne navade v njihovi družini ter v kolikšni meri vplivajo na razvoj otrokovih jezikovnih veščin in na njegovo motivacijo.

Publikacija v PDF formatu

 

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se