2018

 • BOGATEC, N., 2018, Kdo v Italiji obiskuje vrtce in šole v slovenskem jeziku, v A. Žele, M. Šekli (ur.), Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Videm, Ljubljana, Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 125-129.
 • BOGATEC, N., 2018, Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2019, GMD, 228-239.
 • BREZIGAR, S., VIDAU, Z., 2018. Political participation of the Slovene community in Italy: a critical view of its representation and organisational structure. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, ISSN 0354-0286. [Tiskana izd.], no. 81, str. 43-66. http://rig-td.si/sl/.
 • BREZIGAR, S., VIDAU, Z., 2018. Predstavništvo slovenske manjšine – zastopstvo in zastopanost: razmislek o izboljšanju politične participacije Slovencev v Italiji. V: JANEŽIČ, Adriana (ur.), JAGODIC, Devan (ur.). Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorica, 24. novembra 2017, Trst, 25. novembra 2017. [Trst]: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale. str. 91-108. http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/hp/informazioni/0329.html.
 • GRGIČ, M., 2018, Centralni urad za slovenski jezik in mreža storitev na obravnavanem geografskem območju: ocena trenutnega stanja, teoretski vidiki in organizacijski modeli. V: JANEŽIČ, Adriana (ur.), JAGODIC, Devan (ur.). Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorica, 24. novembra 2017, Trst, 25. novembra 2017. [Trst]: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale. [2018], str. 67-82. http://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/pagine/4/pubblicazioni/Pubblicazioni-allegati/druga_dezelna_konferenca_zbornik. pdf.
 • GRGIČ, M., 2018, Jezikovno načrtovanje 2.0: nove tehnologije, digitalni viri in spletna orodja. V: KARPF, Peter (ur.), FRENZL, Sabine (ur.), OGRIS, Martina Janja (ur.). Dialog und Kultur: Beiträge zum Europäischen Volksgruppenkongress 2017: Beiträge zur 1. Kärntner Menschenrechtsenquete 2017: Beiträge zu 40 Jahre überregionale Zusammenarbeit im Alpen-Adria-Raum: und Sonderthemen, (Kärnten Dokumentation, Bd. 34). Klagenfurt am Wörthersee: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 1 – Landesamtsdirektion, Volksgruppenbüro. 2018, str. 53-65.
 • JAGODIC, D., 2018, Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu : primerjava med zamejstvi in sklepanje. V: JAGODIC, Devan (ur.). Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu, (Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 3). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; v Celovcu: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut. 2018, str. 229-275.
 • JAGODIC, D., 2018, Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu: teoretična izhodišča in pregled opravljenih raziskav. V: JAGODIC, Devan (ur.). Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu, (Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 3). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; v Celovcu: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut. 2018, str.31-47.
 • LIČEN, N., MEZGEC, M., 2018, Izobraževanje odraslih: izzivi raziskovanja. V: LIČEN, Nives (ur.), MEZGEC, Maja (ur.). Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih: eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 11-21.
 • LIČEN, N. (ur.), MEZGEC, M. (ur.), 2018, Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih: eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 
 • MEZGEC, M., 2018, Preobrati v medgeneracijski transmisiji jezika in identitete : študija primera učenja jezika matere kot drugega jezika. V: LIČEN, Nives (ur.), MEZGEC, Maja (ur.). Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih: eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 213-228.
 • VIDAU, Z., 2018, Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu v Italiji. V: JAGODIC, Devan (ur.). Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu, (Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 3). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; v Celovcu: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, str. 49-94, graf. prikazi.
 • VIDAU, Z., 2018, Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu v Italiji. V: OBID, Milan (ur.). Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu, (Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 2). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; v Celovcu: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; v Trstu: Slovenski raziskovalni inštitut, str. 51-95, graf. prikazi.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se