2016

  • BOGATEC, N. (2016), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2017, GMD, str. 267-276.
  • GLIHA KOMAC, N. MEZGEC, M. (2016), Jezikovna podoba Kanalske doline: zakonodajne določbe in jezikovna krajina. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), HLADNIK, Miran (ur.). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 447-454. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/GlihaKomMez.pdf.
  • GRGIČ, M. (2016), Epistemologija in ideologija na obrobju: slovenski mediji v Italiji o Toporišiču in njegovem delu. V: Kržišnik, E. – Hladnik, M. (ur.) Toporišičeva obdobja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Str. 455-462.
  • GRGIČ, M. (2016), The identification and definition of the minority community as an ideological construct : the case of Slovenians in Italy. V: Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja = Treatises and documents: journal of ethnic studies. 77, str. 87-102.
  • GRGIČ, M. (2016), Slovenščina v Italiji danes: paradoksi ideologije in pragmatike. V: Dialogi. LII/7-8, str. 95-101.
  • MEZGEC, M. (2016). Življenje z več jeziki: razvoj večjezičnih govorcev s perspektive vseživljenjskega učenja. AS. Andragoška spoznanja, letn. 22, št. 3, str. 77-89.
  • VIDAU, Z. (urednik, prevajalec) (2016). Spoznajmo se = Conosciamoci : spoznavanje večkulturnega Trsta preko skupnih didaktičnih dejavnosti. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se