2013

 • BANCHIG, I., VIDAU, Z. (2013): Izvajanje ukrepov v korist rezijanščine in jezikovnih različic v kanalski, terskih in nadiških dolinah. V: JANEŽIČ, A., ČOK, Š. (2013): Prima conferenza sulla tutela della minoranza linguistica slovena / Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Trst – Deželni svet FJk, SLORI.
 • BOGATEC, N. (2013): Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar 2014. Goriška Mohorjeva Družba, Gorica, 341-348.
 • BUFON, M. (2013), Uvodni nagovor. V: JANEŽIČ, A., ČOK, Š. (2013): Prima conferenza sulla tutela della minoranza linguistica slovena / Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Trst – Deželni svet FJk, SLORI.
 • JAGODIC, D. (2013), Insegnamento e apprendimento dello sloveno come lingua seconda/straniera in età adulta lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia: analisi della situazione sulla base di dati empirici. V: BIDOVEC, M., DAPIT, R. (2013) Večjezičnost in izobraževanje : izkušnje, rezultati in izzivi v prostoru med Italijo in Slovenijo : zbornik Mednarodnega posveta – Videm 6. – 7. september 2012 / Plurilinguismo e educazione : esperienze, risultati e sfide nello spazio tra Italia e Slovenia: atti del Convegno internazionale – Udine 6 – 7 settembre 2012. Videm – CZZ JezikLingua.
 • JAGODIC, D. (2013), Zaključno poročilo. V: JANEŽIČ, A., ČOK, Š. (2013): Prima conferenza sulla tutela della minoranza linguistica slovena / Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Trst – Deželni svet FJk, SLORI.
 • JANEŽIČ, A (2013): Zakon št. 38/2001 in deželni zakon št. 26/2007: stanje izvajanja zaščite. V: JANEŽIČ, A., ČOK, Š. (2013): Prima conferenza sulla tutela della minoranza linguistica slovena / Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Trst – Deželni svet FJk, SLORI.
 • KOSIC, M. (2013): Mandala of identities and intergroup relations, LAP Lambert Academic Publishing.
 • MEZGEC, Maja. Razvijanje pismenosti v maternem jeziku, ko materni jezik ni uradni jezik: vpliv bralnih in pisnih praks. V: Andragoška Spoznanja, 2013, 4, 1-24.
 • SUSIČ, E. (2013): Percepcija in stopnja zadovoljstva prebivalcev Furlanije Julijske krajine z zaščito slovenske manjšine: predstavitev izsledkov nedavno izvedene raziskave. V: JANEŽIČ, A., ČOK, Š. (2013): Prima conferenza sulla tutela della minoranza linguistica slovena / Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Trst – Deželni svet FJk, SLORI.
 • VIDAU. Z. (2013): Raba slovenskega jezika v javni upravi furlanije julijske krajine: predstavitev podatkov iz nedavnih raziskav. V: JANEŽIČ, A., ČOK, Š. (2013): Prima conferenza sulla tutela della minoranza linguistica slovena / Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Trst – Deželni svet FJk, SLORI.
 • VIDAU, Z. (2013): Legal Protection of National and Linguistic Minorities in the Region of Friuli-Venezia Giulia: A Comparison of the Three Regional Laws for Slovenes, for the Friulian Language and for German-Speaking Communities. Razprave in gradivo, 71.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se