2012

 • BOGATEC, N. (2012): Za dobro počutje naših malčkov. Primorski dnevnik, 26.02.2012, Trst, ZTT.
 • BOGATEC, N. (2012): Projekt šola 2011, Predstavitev rezultatov. PDF
 • BOGATEC, N. (2012): Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar 2013. Goriška Mohorjeva Družba, Gorica, 278-284.
 • JAGODIC, D. (2012): Living (Beyond) the Border. European Integration Processes and Cross-Border Residential Mobility in the Italian-Slovenian Border Area. In: Andersen, D.,  Klatt, M., Sandberg, M. (eds.). The Border Multiple: The Practicing of Borders between Public Policy and Everyday Life in Europe. London: Ashgate. PDF
 • KOSIC, M. (2012). La domanda dei servizi di trasporto (testimoni privilegiati). V Molinari, P., Beccali, C. Bianchi, L., Kosic, M., Zenarolla A. (april 2012), Progetto Triennale “Trasporti possibili: per un’autonoma scelta di mobilità” L.R. 41/96 – Indagine conoscitiva – Domanda/offerta di trasporto per cittadini disabili, Provincia di Trieste, 3. poglavje, str. 36-58.
 • KOSIC, M. (2012). »Il punto di vista degli istruttori dei corsi di attività motoria«, v poročilu Monitoraggio sulla soddisfazione del progetto “Promuovere il benessere psicofisico”, poglavje 2.3, str. 47-64.
 • KOSIC, M. (2012). Identity Matters: Coping Strategies to Ethnic Identity Threats in Slovene Minority Adolescents in Italy (Identitetni pomeni: strategije obvladovanja groženj etnični identiteti med adolescenti slovenske manjšine v Italiji), Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies (Razprave in Gradivo, Revija za narodnostna vprašanja), 69, 66-89. PDF
 • KOSIC, Marianna, VIDALI, Zaira, BONIFACIO, Roberto, TREMUL, Maurizio, DE SANCTIS, Elena, MEDEOT, Feliciano. Amici — vicini : Italiani, Sloveni e Friulani si incontrano = Prijatelji — sosedje : Italijani, Slovenci in Furlani se zbližujejo = Amîs — vicins : Talijans, Slovenes e Furlans si cjatin. Trst: SLORI; Videm: Societât Filologjiche furlane; Koper: Unione italiana: 2012. PDF
 • MEZGEC, Maja. Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku : primer slovenske manjšine v Italiji. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška Fakulteta, SLORI, Univerzitetna založba Annales, 2012.
 • MEZGEC; Maja. Literacy Skills in Minority Language: The Case of the Slovene Minority in Italy. Annales, Series Historia et Sociologia, 21, 2011, 1, str., 71-78. PDF
 • VIDALI, Zaira. Dvojezično poslovanje občinskih uprav na Videmskem. Trinkov koledar za Beneške Slovence, str. 89-93
 • VIDALI, Zaira. Študij v Sloveniji pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji : prednosti in pomanjkljivosti. V: OBLAK, Zdenka (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). I. konferenca slovenskih mladih raziskovalcev, podiplomskih in dodiplomskih študentov iz sveta in Slovenije, Ljubljana, 19.-20. julij 2012 : zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2012, str. 105-106.
 • VIDALI, Zaira. Poklicno izobraževanje v Euradriji. [S. l.]: C.S.I. Nord Est [i. e.] Consiglio sindacale interregionale Friuli-Venezia Giulia / Slovenia: = M.S.S. severovzhod

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se