2011

 • BOGATEC, Norina. Le famiglie residenti nella provincia di Trieste: caratteristiche evolutive e  strutturali: 2006-2010. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, 2011. 18 str., graf. prikazi. PDF
 • BOGATEC, Norina. Projekt Izobraževalne in zaposlitvene poti mladih iz čezmejnega območja: poročilo: besedilo v italijanščini = Progetto Percorsi formativi e occupazionali dei giovani dell’area transfrontaliera: relazione: testo in italiano. [Trst: SLORI], 2011. 90 f., graf. prikazi. PDF
 • BOGATEC, Norina. Projekt Izobraževalne in zaposlitvene poti mladih iz čezmejnega območja: poročilo: besedilo v slovenščini = Progetto Percorsi formativi e occupazionali dei giovani dell’area transfrontaliera: relazione: testo in sloveno. [Trst: SLORI], 2011. 86 f., graf. prikazi. PDF
 • BOGATEC, Norina. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Jadranski koledar  2012, 2011, pril., str. 2-19, graf. prikazi.
 • BOGATEC, Norina. Projekt ŠOLA 2010 o spremljanju narodnostnih in jezikovnih značilnostih populacije slovenskih vrtcev in šol v Italiji in dvojezičnega šolskega centra v Špetru, SLORI, 2011. PDF
 • JAGODIC, Devan. Mobilità residenziale transfrontaliera nel contesto dell’Unione europea: il caso del confine italo-sloveno. Razprave in gradivo – INV (1990), 2011, št. 65, str. 60-87, ilustr. PDF
 • JAGODIC, Devan. Between language maintenance and language shift: the Slovenian community in Italy today and tomorrow. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, 2011, special issue, str. 195-213, graf. prikazi. PDF
 • JAGODIC, Devan. Problematika številčne opredelitve Slovencev v Italiji: pregled demografskih ocen in analiza glavnih metodoloških zadreg. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi: zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2011, 10.-11. oktober 2011: zvezek B: proceedings of the 14th International Multiconference Information Society – IS 2011, October 10th-11th, 2011, Ljubljana, Slovenia: volume B, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2011, str. 50-55, ilustr. PDF
 • SUSIČ, Emidij, VIDALI, Zaira, JANEŽIČ, Adriana, BOGATEC, Norina, OZBIČ, Mitja, ŠTOKA, Robert. Indagine conoscitiva sull’attuazione della tutela a favore della minoranza slovena ai sensi dell’art. 8 della L. 38/2001: [commissionata dal Comitato istituzionale partitetico per i problemi della minoranza slovena]. Trieste: Slori, 2011. 152 f.
 • SUSIČ, Emidij, VIDALI, Zaira, JANEŽIČ, Adriana, BOGATEC, Norina, OZBIČ, Mitja, ŠTOKA, Robert. Raziskava o preverjanju izvajanja zaščite slovenske manjšine po 8. členu zakona št. 38/2001 : [po nalogu Inštitucionalnega partitetnega odbora za probleme slovenske manjšine]. Trst: Slori, 2011. 154 f.
 • STEFANCIC, Mitja. Linee guida per la promozione dell’imprenditoria giovanile: testimonianze di alcuni giovani imprenditori nella provincia di Trieste. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali, politiche giovanili, Assessorato alle politiche attive del lavoro: Confcommercio, Gruppo giovani imprenditori, 2011
 • VIDALI, Zaira. The socio-political and ideological-cultural elements of the Italian nation and the national minority question in Italy. Razpr. gradivo – Inšt. nar. vpraš. (1990), 2011, št. 65, str. 36-59. PDF

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se