Med drugim in tujim jezikom

Devan Jagodic & Štefan Čok (ur.)
SLORI, Trst, 2013

Knjiga obravnava proces poučevanja in učenja slovenščine kot drugega/tujega jezika (SDTJ) pri odrasli populaciji, ki živi vzdolž obmejnega pasu Furlanije Julijske krajine. V tržaški, goriški in videmski pokrjini se namreč v zadnjih letih stopnjuje zanimanje za učenje SDTJ, o čemer priča strmo naraščajoče število tečajev slovenščine za odrasle, ki jih prirejajo tako javne kot zasebne ustanove. Ob pomanjkanju sistematičnih obravnav teh procesov, je strateški projekt JEZIKLINGUA, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, med svojimi aktivnostmi predvidel raziskavo Poučevanje/učenje slovenščine kot tujega jezika, katere izvedbo je poveril Slovenskemu raziskovalnemu inštitutu (SLORI). Raziskava je predvidevala popis in analizo sodobne izobraževalne ponudbe, anketiranje udeležencev jezikovnih tečajev ter ugotavljanje uspešnosti in težav pri učenju jezika na osnovi pričevanj učiteljev, zbranih z intervjuji. Rezultati raziskave so prikazani in komentirani v publikaciji.

Publikacija v PDF formatu

 

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se